Uddrag fra Din guide til drømmenes verden.

Farver i drømme

Farver

Når forsøgspersoner vækkes i søvnlaboratoriet, husker de farver i over 80 % af deres drømme. Når mange alligevel mener, at deres drømme er farveløse, skyldes det som regel manglende træning i at registrere og huske detaljer i drømme.

Jo mere farverige drømmene er, jo flere følelser afspejler de. Farverne angiver først og fremmest forskellige menneskelige grundfølelser og -stemninger. Disse påvirkes og overlejres af kulturelle betydninger, fx i et flag, tøj og begivenheder af særlig betydning for drømmeren, hvor en bestemt farve er involveret. Fordybelse i farverne, fx hos kunstnere, i kontemplative traditioner og i psykoterapi, kan afsløre nye betydningslag. Fx kan mørke, dunkle og sorte farver vække angst, sorg eller vrede, men kan også åbne op for dyb afspænding og mystiske tilstande visit this site.

Kendskab til farvernes generelle symbolbetydninger har vi fra kulturernes brug af dem i rituelle sammenhænge, i deres dekorative anvendelse og i hverdagssprogets brug af farver til at betegne følelser, stemninger og personligheder. Også spirituelle systemer bidrager med viden om, hvordan farver fremkalder særlige virkninger på sindet I psykoterapierne giver klienternes associationer til farver information om deres betydning, og inden for den almene psykologi erder lavet eksperimentelle undersøgelser af menneskers opfattelse af farver. Fx har den amerikanske drømmeforsker Bob Hoss på baggrund af omfattende litteraturstudier og en spørgeskemaundersøgelse bekræftet, at der en fællesmenneskelig baggrund for oplevelse af farver i Uddrag fra Din guide til drømmenes verden. Gyldendal drømme1 chakrasymbolik kan farverne have særlige betydninger. Rød opleves af mange som en varm farve og som en farve, der ligesom skubber væk. Ordet rød er på mange sprog beslægtet med ordet for blod og associeres til liv og lidenskab.

Farven forbindes med handling, begær og seksualitet. I tegneterapi bliver den ofte brugt til at udtrykke vrede, men også kærlighed, afhængig af hvilken form den indgår i –fx spidser og takker versus runde hjerteformede figurer. De lysere nuancer af rød kan have en spirituel og feminin betydning og referere til blide, salige følelser, fx at svæve på en lyserød sky, men kan også henvise til sentimentalitet og eskapisme (at male tingene lyserøde). forbundet med sol og lys og glæde. Farven opleves af mange som ekspanderende og aktiverende. Den kan også i sine mere skrigende nuancer referere til rastløshed og overaktivitet. Gul er solens farve. Gul kan være strålende og skinnende som guld, og varm som en æggeblomme, der symboliserer livets udgangspunkt. Gul kan betyde optimisme og håb. Den kan være farven for intellekt og forståelse. Gul er også knyttet til ældningsprocessen, fx gulnede blade, gulnet linned og gulnet papir. På engelsk refererer ordet gul (yellow) til angst, fejhed, jalousi og løgn. Flaget for karantæne er gult. I kombination med sort er gul en advarsels- og kampfarve, fx hos hvepse. En gul trekant med et sort udråbstegn er advarsel i min computer.

Tigeren og leoparden er sort og gul. Grøn vegetation optræder i drømme, når man har kontakt med frodige, vitale områder af sig selv. Grøn symboliserer psykisk og fysisk sundhed. Nuancer af grøn afspejler forskellige 1 Hoss, Robert (2004). Indenfor spirituelle systemer som alkymi og Orange er en gnistrende, varm, livfuld farve Gul repræsenterer et stort spektrum af oplevelser.

Grøn er farve for naturlig vækst og selvudvikling. Uddrag fra Din guide til drømmenes verden. Gyldendal betydninger. Håbet er lysegrønt og minder om forår. Man er gul og grøn af misundelse. Nogle nuancer af grøn kan være giftige eller være som farven på en rådden andedam. og er generelt indadvendt og dragende. Farven har mange åndelige associationer, fx Jomfru Marias blå hovedklæde og den lyseblå himmel. Udtrykkene ”ud i det blå” og ”ud af det blå” afspejler den blå farve som symbol på det ukendte. Det mørkeblå repræsenterer sjælens store dybder, både positivt og mere negativt som depression og sjælelig smerte (to have the blues). kvaliteter, højere bevidsthedstilstande og indadvendthed. I kristendommen er violet farven for faste og sorg forud for korsfæstelsens højtidelighed. Ved tegning af drømme er den ofte et niveau af dyb sorg. kan henvise til hudfarve. Farven er typisk for tøj til manuelt arbejde og hverdagsbeklædning, ligesom gråt ofte anvendt af munke, som lever det ydmyge beskedne liv. Brun symboliserer hverdag, tryghed og varme eller kedsomhed og stagnation. Den associeres ofte til afføring. ofte emotionel distance. Generelt er den farven for tristhed og depression, hverdagsagtighed og konventionalitet. Mere positivt kan farven være udtryk for beskedenhed og ydmyghed. Sammensat med andre farver kan grå have en dæmpende virkning og forlene disse med elegance og stil.

Grå er sammensat af alle spektrets farver i dæmpet form. Hvid symboliserer almindeligvis renhed, sandhed og godhed. Hvid er en baggrund, på hvilken alle pletter kan ses. Traditionelt er konfirmandinden og den uskyldige brud i hvidt. Hvidt er et åndeligt symbol: Engle er i hvidt og Blå vækker ofte følelser af ro og stille tilfredshed Violet og indigo symboliserer åndelige og religiøse Brun giver associationer til jord og træstammer og Grå opfattes som farveløshed og repræsenterer Hvid indeholder ligeledes alle spektrets farver.

Uddrag fra Din guide til drømmenes verden. Gyldendal Helligåndens due er hvid. Skinnende hvidt lys er kendt fra mystiske oplevelser. Hvid kan også symbolisere farveløshed, mangel på følelser og sterilitet. Farven er knyttet til død, fx begravelse og sorg i indisk kultur.

i form af sortsyn, sorg, død, depression. Den er forbundet med synd og manipulation i sort magi i modsætning til hvid magi. Alvor og højtidelighed kommer til udtryk i præstens sorte kjole. I drømme er sort ofte udtryk for det ubevidste og skyggesider. I tegning af følelser er det den hyppigste farve for vrede. Sort repræsenterer en skala af seksualitetens dunkle sider spændende fra ”frækt undertøj” til sadomasochistisk udstyr. Sort er også en farve, som tiltrækker varme. Den har en absorberende virkning og kan have en skinnende og fløjlsagtig, blød kvalitet, der ofte beskrives i den mystiske litteratur. Den er den kosmiske baggrund for nattens stjerner.

Sort kan også indgå i en festklædning og symbolisere fornemhed og anstand, fx sort jakkesæt, kjole og hvidt. og tilstande, evt. forurening af disse. Den tibetanske dødebog har omfattende beskrivelser af sammenhænge mellem farver og sindstilstande. Ifølge denne fremmer tiltrækning til klart lys forskellige niveauer af vejen til forløsning, mens matte og grumsede nuancer af de samme farver kan føre til fortabelse.

Afhængigt af harmoni eller disharmoni er det spraglede udtryk for livlighed, mangfoldighed og helhed eller uro, kontraster og kaos som i grumsede farver nævnt ovenfor. Regnbuen kan betyde lykke og overgang mellem himmel og jord. I den Tibetanske Dødebog sker den endelige forløsning i en glorie af regnbuelys. Sort fremhæves ofte for sine negative associationer Grumsede farver kan symbolisere uklare følelser Spraglede farver og farvekombinationer.

Uddrag fra Din guide til drømmenes verden. Gyldendal

Farvekombinationen sort/hvid kan symbolisere stor kontrast og/eller mangel på nuancer.

Om os

Vi ønsker, at fremme personlig udvikling, og modenhed hos mennesker, der vil arbejde med sig selv, og deres relationer til andre. Vi vil inspirere, og kvalificere fagligheden hos mennesker, der arbejder med andre mennesker. I forlængelse af dette, tilbyder vi en psykoterapeutisk uddannelse.

Seneste indlæg

Modtag vores nyhedsbrev