LITTERATUR

Når du følger uddannelsen anbefaler vi køb af nedenstående 8 bøger i nyeste udgave. Øvrigt materiale kan lånes på biblioteket efterhånden som behovet opstår, eller vil blive udleveret som pdf-filer.

Vedfelt, Ole (1996): Bevidsthed. Gyldendal, København.

Vedfelt, Ole (2002): Ubevidst intelligens. Revideret udg. Gyldendal, København.

Vedfelt, Ole (2003): Manden og hans indre kvinder. Gyldendal, København.

Vedfelt, Ole (2007 revideret 1989 udg.): Drømmenes dimensioner. Gyldendal, København.

Vedfelt, Ole (2012): Din guide til drømmenes verden, Gyldendal, København.

Hansen, Torben (red.) (2015): Det ubevidstes potentiale – kybernetisk psykologi i anvendelse, Frydenlund, Frederiksberg

Vedfelt, Ole (2017): A Guide to the World of Dreams – An Integrative Approach to Dreamwork, Routledge London & New York.

Hansen, Torben & Hass, Henrik (2022): Kybernetisk psykologi – ubevidst intelligens i psykoterapi og hverdag, Frydenlund, Frederiksberg

Hansen, Torben & Hass, Henrik (2023): Unconscious Intelligence in Cybernetic Psychology, Routledge, London

Den fulde litteraturvejledning, se her

Modtag vores nyhedsbrev