Psykoterapi

Psykoterapeuter fra Vedfelt Instituttet

Psykoterapeuter der er uddannet ved Vedfelt instituttet arbejder ud fra en overordnet teori og metode, der kaldes Kybernetisk psykologi og integreret psykoterapi. 

Terapien tager udgangspunkt i selvregulerende og selvhelbredende kræfter i personligheden, og de helings- og udviklingsmuligheder, der ligger i forholdet mellem mennesker. Terapeuterne arbejder med at stimulere ressourcer i mennesket frem for at finde fejl og mangler. Psykoterapeuterne er særligt trænede i at arbejde med sammenhænge mellem krop, bevidsthed, meditation og følelsesliv.

Kybernetisk psykoterapi arbejder med ubevidst intelligens og udfolder en integration af de bedste egenskaber fra de førende skoler for psykoterapi og selvudvikling. Kybernetisk psykoterapi er en mesterlære som menneske, der tager udgangspunkt i den enkeltes ofte oversete ubevidste potentialer.

HVAD KAN KYBERNETISK PSYKOTERAPI HJÆLPE MIG MED?

Kybernetisk terapi kan blandt andet hjælpe dig, der er i en udfordrende periode og hvor det måske er svært at finde ud af, hvad du vil med dit liv. Måske føler du dig låst fast i din livssituation og har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen med arbejde/studie/familie. Terapien kan også være for dig, der føler dig stresset, angst eller deprimeret.

I terapien kan indgå kreative og kropslige tilgange, samt meditation, psykodrama og andre metoder tilpasset den enkelte. Du kan få hjælp til her-og-nu kriser, så som sorg, angst, tomhedsfølelser, traumer, chok, stress, depression m.m. 

Kybernetisk terapi er også velegnet til længerevarende dybdegående selvudviklingsforløb. Den kybernetiske terapis grundtanke er, at heling og udvikling styrkes ved kontakt til kreative ressourcer i det ubevidste. 

På listen over terapeuter finder du terapeuter, der allerede er uddannede fra Vedfelt Instituttet. Du har også mulighed for et psykoterapeutisk forløb til nedsat pris hos en studerende, der er under uddannelse på Vedfelt Instituttet. Studerende modtager løbende supervision.

Har du spørgsmål til kontakt da Torben Hansen på vedfeltmail@gmail.com

Psykoterapi

Modtag vores nyhedsbrev