Læs, lyt og se

Anmeldelser og information om bøger og foredrag.

Vedfelt, Ole (2017) A Guide to the World of Dreams  – An Integrative Approach to Dreamwork. Routledge. London & New York

Vedfelt, Ole (2016) Psychosis as a Means to Individuation – A case of severe psychosis healed through working with dreams, active imagination and transference. Presentation at the 20th Congress of the International Association for Analytical Psychology, Kyoto (Einsiedeln Switzerland. Daimon Verlag 2017)

Vedfelt, Ole (2016):  Det indre arbejde og den kollektive betydning – om Jungs røde bog. Vækstcentret Nørre Snede.  https://aandihverdagen.vaekstcenteret.dk

Vedfelt, Ole & Nielsen, Teresa (2014): “En psykologisk læsning af bogværkerne Forvandlede Blomster og Livets Skove”. I: Jens Lund: Mesterlige art nouveau arabesker. s. 89-153. Vejen Museum of Art. Denmark.

Vedfelt, Ole (2013): “The phenomenology of the Spirit in Childhood Memories – an investigation of early numinous experiences in a De-sacralized World”. Presentation at the XIXth International Congress for Analytical Psychology.

Vedfelt, Ole (2012): Din guide til drømmenes verden. 333 sider. Illustreret. Gyldendal København.

Vedfelt, Ole (2011): “Spontane spirituelle barndomsoplevelser
og omgivelsernes indflydelse på dem”. I: Mystik – i religion, filosofi og litteratur. En antologi. Redaktion: Haaning, Aksel. Riisager, Magnus side 353-385. Forlaget Univers www.forlagetunivers.dk.

Vedfelt, Ole (2009): “Cultivating Feelings through Working with Dreams”. I: Jung Journal. Culture and Psyche. Fall 2009 Vol. 2. nr. 4 The San Fransisco Jung Institute Library Journal.

Vedfelt, Ole (2008): “Drømme og Videnskabsteori”. I: Psyke og Logos, 2008 nr. 2, Temanummer om Psykologiens videnskabelighed. side 310-356 Dansk Psykologisk Forlag, Kbh.

Vedfelt, Ole (2007): “Religiøse Højdepunktsoplevelser i transpersonligt, psykodynamisk og kybernetisk perspektiv”. I: Psyke og Logos 2007 nr. 2. Temanummer om Religionspsykologi. Dansk Psykologisk forlag.

Vedfelt, Ole (2007): Drømmenes dimensioner. Ny ajourført og udvidet udgave. Gyldendal, København.

Vedfelt, Ole (2005): “Drømmearbejde – teori og praksis”. I: Psykoterapi i Danmark – Brikker af en helhed. Red. Susanne van Deurs og Stig Dankert Hjort. Side 89-110. Psykoterapeutforeningens forlag. København.

Vedfelt, Ole (2004): “Dreams as Unconscious Intelligence – A cybernetic theory”. Foredrag på 21st Annual International Conference of the International Association for the Study of Dreams. Kan købes over nettet fra the International Association for the Study of Dreams, Central Office.

Vedfelt, Ole (2003): Vedfelt i Koplevs Krydsfelt Danmarks Radio P1. 2 timers samtale med Kjeld Koplev om Manden og hans indre kvinder. Kan høres på nettet DR1.

Vedfelt, Ole (2003): Manden og Hans Indre Kvinder – Mand i Alle Livsfaser. 400 sider, 345 referencer. Gyldendal, København.

Vedfelt, Ole (2002): Ubevidst Intelligens. Ny udvidet udgave. 380 sider 225 referencer. Gyldendal, København.

Vedfelt, Ole (2002): Termer til C.G. Jungs psykologi. 40 opslag, ca. 55 normalsider. I: Ole Andkjær Olsen, red.: Psykodynamisk Leksikon Gyldendal, København.

Vedfelt, Ole (2002): “Ny drømmeforskning”. I: Danmarks Nationalleksikon. Supplementsbind. Gyldendal, København

Vedfelt, Ole (2002): Einführung in eine Kybernetiche Psychologie i Zeitschrift für Biosynthese nr. s. 18- 47 Heiden. Schweiz.

Vedfelt, Ole (2001): “Fra Jung til Kybernetisk psykologi”. I: Skogemann, Pia: Symbol, analyse, virkelighed – Jungiansk teori og praksis i Danmark. Linhardt og Ringhof. København.

Vedfelt, Ole (2001): “The supramodal space A missing link between body, soul and spirit”. Conference paper. Conference on Body-psychotherapy. Institute for Biosynthesis. Zürich.

Vedfelt, Ole (2001): “Dreams – Working attiudes. Multidimensional Dream Understanding and Bodily Associations”. I: Cambridge (2001): Proceedings of The Fifteenth International Congress for Analytical Psychology. Page 269-277 Daimon Verlag Switzerland.

Vedfelt, Ole (2000): “Delpersonligheder, objektrelationer og kybernetisk netværksteori”. I: Psyke og Logos, nr. 2, 2000. Dansk Psykologisk Forlag. København.

Vedfelt, Ole (2000): “Consciousness – Introduction to Cybernetic Psychology in Energy & Character”. I: International Journal of Biosynthesis -Somatic Psychotherapy (Part 1, april, s. 38-55) (Part 2, august, s. 42-61)

Vedfelt, Ole (2000): Ubevidst Intelligens – Du ved mere end du tror. (En syntese af vor viden om ubevidste processer på baggrund af moderne psykoterapeutisk og almenpsykologisk forskning. En videreudvikling af min kybernetiske psykologi og netværksteori fra Bevidsthed. Indeholder en samlet metateori om personlighedsudvikling.) 350 sider. Gyldendal. København. Svensk udgave 2001. Polsk udgave 2002.

Vedfelt, Ole (1999): “The dreams many faces”. Conference paper and workshop at The Association for the Study of Dreams. University of California. Santa Cruz.

Vedfelt, Ole (1999): “Consciousness and Modern Psychotherapy”. Forelæsning ved Universitetet i Warszawa. Publiceret på polsk i Albo Albo, Inspiracje Jungowskie, oktober 1999.

Vedfelt, Ole (1998): “Consciousness and Cybernetics”. Indlæg og artikel til International Jungiansk konference Ålborg, maj 1998.

Vedfelt, Ole and Rubow, Cecilie (1998): “Religion og oplevelse”. I: Kritisk Forum for Praktisk Teologi, No. 73 Sept. 98, pg. 70-80

Vedfelt, Ole (1997): “Traumatiske erindringer i psykoterapi: Fantasi eller virkelighed?” Projekt støttet og godkendt af Statens humanistiske forskningsråd. Resultater indgår i Ubevidst intelligens (2002).

Vedfelt, Ole (1996): “Bevidsthedens programmer”. Lægemagasinet oktober 1996.

Vedfelt, Ole (1996): “Drømmene og deres betydning”. Psykiatri-Information nr. 3, september 1996.

Vedfelt, Ole (1996): “Drømme”. Encyklopædi-artikel, 20 spalter, i Danmarks Nationalleksikon Bind V. Gyldendal, København.

Vedfelt, Ole (1996): “Det kvindelige i manden – mandens overgangsalder”. Lægemagasinet nr. 21, 1996.

Vedfelt, Ole (1996): Bevidsthed. Bevidsthedens niveauer. Gyldendal, København. 360 sider, 280 ref. (Om bevidstheden i vestlig kultur og en ny systemteoretisk bevidsthedspsykologi, der integrerer væsentlige elementer fra de psykoterapeutiske hovedskoler.) Tysk udgave 1999 Polsk udgave 1999.

Vedfelt, Ole (1996): “The Dreams and their Meaning”. Psychiatry-Information No. 3, september 1996.

Olsen, O. Andkjær og Vedfelt, O. (1992): “Det ubevidstes mange ansigter. En historisk oversigt”. I: Psyke og Logos, 1992, 13, 11-41. 59 ref. Dansk Psykologisk forlag, København.

Vedfelt, Ole (1991): “Fra de indre billeders verden”. I: Psyke og Logos, 1991, 13, s. 238-45. Dansk Psykologisk forlag, København.

Vedfelt, Ole (1991): “Rejse i det indre univers”. Kortfilm om psykoterapi. Statens Filmcentral. og DR TV 1996.

Vedfelt, Ole (1991): “Den drømmende bevidsthed”. Berlingske Tidendes kronik 28. juni.

Vedfelt, Ole (1991): “Udkast til en mangedimensional drømmeteori”. I: Psyke og Logos, 12, 21-42. 43 ref. Dansk Psykologisk Forlag, København.

Olsen, O. Andkjær og Vedfelt, O. (1991): “Indledende bemærkninger om drømmetydning og drømmeforskning”. I: Psyke og Logos, 1991, 12, 9-20. 30 ref. Dansk Psykologisk Forlag, København.

Vedfelt, Ole (1989): Drømmenes Dimensioner. Gyldendal, København. 412 sider, 510 ref. (Et internationalt standardværk om drømmenes væsen, funktion og fortolkning.) Engelsk oversættelse støttet af Statens Humanistiske Forskningsråd. I øvrigt udkommet på norsk (1994), svensk (1996) og tysk, hollandsk og polsk 1997, USA (2000 og 2001) USA og UK (2002.)

Vedfelt, Ole (1988): “Vi må undgå fortidens splittelser”. I: Bering, Elna: Hvad er psykoanalyse. S. 126-145. Rosinante, København. (Om psykoterapeutiske metoder.)

Vedfelt, Ole (1987): “Little Red Cap i Holbek”. I: Bengt: Interpretation of Fairytales. Helsinki. (En jungiansk eventyranalyse)

Vedfelt, Ole (1985): Det kvindelige i manden. Gyldendal, København. 210 sider. 80 ref. 4. udgave 1996. (Casebeskrivelser og teoridannelser med udgangspunkt i to analysanders drømmemateriale.) Svensk udgave 1985. Polsk udgave 1995.

Books in English

Vedfelt, Ole (2017) A Guide to the World of Dreams  – An Integrative Approach to Dreamwork. Routledge. London & New York.

Vedfelt, Ole. (2000, 2002) The Dimensions of Dreams. The Nature Function an Interpretation of dreams. Jessica Kingsley Publishers. UK

 

Papers in English

Vedfelt, Ole (2016) Psychosis as a Means to Individuation – A case of severe psychosis healed through working with dreams, active imagination and transference. Presentation at the 20th Congress of the International Association for Analytical Psychology, Kyoto (Einsiedeln Switzerland. Daimon Verlag 2017)

Vedfelt, Ole (2014): The Phenomenology of the Spirit in Childhood Memories. Early Numinous Experiences in a Desacralized World. IN: Copenhagen 2013. 100 Years On: Origins Innovations and Controversies. Proceedings of the 19th Congress of the International Association for Analytical Psychology. Ed. Emilija Kiehl. Daimon Verlag. Einsiedeln, Switzerland

Vedfelt, Ole (2009): Cultivating Feelings through Working with Dreams. IN: Jung Journal: Culture  & Psyche, Volume 3, Number 4, pp. 88–102. San Francisco.

Vedfelt, Ole: (2004) Dreams as Unconscious Intelligence – A cybernetic theory. Conference paper. 21st Annual International Conference of the International Association for the Study of Dreams. Available as CD at  the International Association for the Study of Dreams, Central Office.

Vedfelt, Ole (2001): Dreams Working Attitudes. Multidimensional Dream Understanding and Bodily Associations. IN: Cambridge 2001 Proceedings of The Fifteenth International. Congress for Analytical Psychology. Daimon Verlag, Schweiz.

Vedfelt, Ole (2001): The supramodal space A missing link between body, soul and spirit. Conference paper. Conference on Body-psychotherapy. Institute for Biosynthesis. Zürich

Vedfelt, Ole (2000): Consciousness – Introduction to Cybernetic Psychology. IN: Energy & Character, International J. Biosynthesis – Somatic Psychotherapy (Part 1, April, pp. 38-55) (Part 2, August, pp. 42-61). Zürich.

Vedfelt, Ole (1999): The Dreams Many Faces. Conference paper for The International Association for the Study of Dreams. Univ. of California, Santa Cruz. Papers with English abstracts in PsychInfo

Vedfelt, Ole (2011): Spiritual Childhood Experiences and How They are Influenced by the Child´s Close Relationships. IN: Mysticism in Philosophy, Religion and Literature. Univers. Copenhagen

Vedfelt, Ole (2008): Dreams and theory of Science. IN: Psyke & Logos, Psychological Publishers, 2008, 29, p. 310-355.

Vedfelt, Ole (2008): Religious peak-experiences in transpersonal psychodynamic and cybernetic perspective IN: Psyke & Logos, No. 2. Danish Psychological Publishers, Copenhagen.

Vedfelt, Ole (2000): Partpersonalities, objectrelations and cybernetic network theory IN: Psyke & Logos, No. 2. Psychological Publishers, Copenhagen.

Vedfelt, Ole (1991): The Nature of Dreams. IN: Psyke og Logos No. 1, pp. 21-42. Copenhagen.

 

Major books in other languages than English.

Vedfelt, Ole (1996): Consciousness – The Levels of Consciousness.  Editions in Danish, German and Polish.

Vedfelt, Ole (2000, 2002): Unconscious Intelligence. You know more than you think. Danish and Swedish editions.

Vedfelt, Ole (2003): Manden og hans indre kvinder.  (The Man and his Inner Women) Gyldendal, Copenhagen.

Vedfelt, Ole (2000) Bewusstsein, Gundlagen – Theorien, Entwicklungen. Walter Verlag Düsseldorf

Vedfelt, Ole (1997) Dimensionen der Träume – Ein Grundlagenwerk zu Wesen, Funktion und Interpretation. Walter Verlag und Deutscher Taschenbuch Verlag. Düsseldorf

Vedfelt, Ole (2002c): Einführung in eine Kybernetische Psychologie. Zeitschrift für Biosynthese. (Teil 1) Nummer 23, Seite 44- 65. (Teil 2) Nummer 24, Seite 18- 47. Heiden, Schweiz.

Vedfelt, Ole (2008) Drömmar och drömtydning – Viva. Stockholm. Antal sidor 546
Kundrecension:
Ida Marie Borgström, 14 november 2013
Omfattande bok, historiskt, vetenskapligt och filosofiskt. Ensam i sitt slag att greppa helheten! En bok för såväl terapeuten som nybörjaren, ja, för all som vill tränga in i människans drömvärld sedd ur olika perspektiv.

 

 

 

Vedfelt, Ole (2003) Omedveten intelligens : Vi vet mer än vi tror. Natur och Kultur Stockholm.
Ole Vedfelt beskriver människans psyke som ett gigantiskt informationsnätverk som förgrenar sig in i kroppen och ut i omvärlden, bakåt i människans utveckling och in i framtiden. Han visar hur vi kan få tillgång till dolda resurser inom oss och hur vi kan använda dem på alla livsområden. Omedveten intelligens är en hisnande färd in i ett helt nytt sätt att tänka.

Vedfelt, Ole (1987) Det kvinnliga i mannen: en beskrivning av den moderne mannens psykologi Stockholm : Prisma. (242 s.) ISBN 91-518-2057-9.
Titeln finns på 18 bibliotek i Sverige

Vedfelt, Ole (2001) Poziomy Swiadomosci – Poznaj potencjal swojego umyslu. Wydawnictwo Psychologii i Kultury. Warszawa

Vedfelt, Ole (1998) Wymiary Snów – Istota, funkcje i znaczenie marzen sennych Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury. Warszawa

Vedfelt, Ole (1995, 2004) Kobiocosc w mezczyznie – Psychologia wspolczesnego mezczyzny. Wydawnictwo Psychologii i Kultury. Warszawa

Vedfelt, Ole (2012): Din guide til Drømmenes verden. 333 sider. Illustreret. Gyldendal, København.

Drømme handler om det, som er vigtigt for os. Det er gammel visdom, og det kan bekræftes med større klarhed, indsigt og anvendelighed af moderne forskning.
Nat efter nat afprøver drømmene vore inderste holdninger og motiver på et sikkert sted og giver inspiration til at udfolde vore optimale udviklingsmuligheder.

I DIN GUIDE TIL DRØMMENES VERDEN beskriver Ole Vedfelt drømmene, som en uudtømmelig kilde til kreativitet, der bryder med hverdagens rutinetænkning. Bogen indeholder:

– En introduktion til de vigtigste drømmeteorier og –metoder
– En beskrivelse af drømmenes 10 vigtigste egenskaber og en praktisk vejledning til, hvordan man trin for trin kan arbejde med sine drømme.
– Et omfattende drømmeleksikon med forslag til tolkninger af de vigtigste drømmesymboler og -temaer

Bogen henvender sig til alle, der ønsker et kvalificeret indblik i drømmenes forunderlige verden og at få del i de resurser, de rummer.

Bogen kan købes hos saxo, klik her.

Anmeldelser af bogen

Ole Vedfelts seneste bog Din guide til drømmenes verden  er blevet mødt med fremragende anmeldelser fra et stort spektrum af interessegrupper. I fagblade som Psykolognyt, Psykoterapeuten og Bogens verden bliver forfatteren rost til skyerne for sin viden og formulerings evne. Af de fine anmeldelser i dagspressen og magasiner fremgår det at bogen er blevet modtaget med interesse og begejstring af den almindelige læser.

Anmeldelse fra Psykolognyt.

Anmeldelse fra Bog magasinet.

Anmeldelse fra fagbladet Psykoterapeuten.

Interview: Derfor skrev jeg din guide til drømmenes verden.

Artikel fra Fyns Stifttidende om drømme.

Anmeldelse fra Kristeligt dagblad.

Artikel fra hendes verden om drømme.

Artikel fra magasinet Gravid.

Artikel fra magasinet lime.

 

Om forfatteren Ole Vedfelt

Ole Vedfelt er forfatter til storværker som Din guide til Drømmenes verden, Ubevidst intelligens, Bevidsthed, Drømmenes Dimensioner og Det kvindelige i manden. Bøgerne er i Danmark udkommet på Gyldendal, som ordinær udgave, bogklub og paperback, alle solgt i over 20.000 eksemplarer.

Alle har vundet international udbredelse og er blevet stærkt rost af anmeldere i dagblade og fagtidsskrifter her og i udlandet for deres faglige kvalitet og for at være ”nyskabende”, ”epokegørende” osv. og for samtidig at række ud til den alment interesserede læser.

Oversættelser til tysk og engelsk har været støttet af Statens Humanistiske forskningsråd. Drømmenes dimensioner er eksempelvis blevet anerkendt som et internationalt standardværk og er udkommet på syv sprog blandt andet som paperback i USA år 2001 og England 2002 og senest i Sverige 2008 i alt over 100.000 eksemplarer..

Ole Vedfelts bog Manden og hans indre kvinder er en omfattende beskrivelse af den mandlige udvikling i alle livets faser. Drømmenes dimensioner er i 2007 kommet i en ny stærkt udvidet udgave se nedenfor.

Ole Vedfelt har derudover været lærer ved en lang række psykoterapeutiske uddannelser, samt holdt kurser for og superviseret læger, pædagogisk psykologiske rådgivninger og andre professionelle hjælpere. Talrige videnskabelige artikler i anerkendte videnskabelige tidsskrifter, bidrag til antologier og leksika, kronikker m.m. Har som formidler til ikke-fagfolk holdt massevis af foredrag, optrådt i radio og TV, og lavet kortfilm om psykoterapi. Har også fundet tid til at skrive en roman og et skuespil.

 
 

Ole Vedfelts fik sit gennembrud som forfatter med bogen Det kvindelige i manden i 1985. Den handler om, hvordan enhver mand har ubevidste kvindelige sider, som bestemmer hans forhold til det andet køn, hans kærlighedsliv og evne til personlig kontakt, og som har indflydelse på hans humør og kreativitet. Her i sær koncentreret omkring første livshalvdel.

I lyset af Ole Vedfelts udvidede erfaring og den senere kønsrolle debat og køns forskning, blev Det kvindelige i manden opdateret og inddrog alle mandens livsfaser, samt spændende nye afsnit om parforhold og kvindelig psykologi. Den nye udgave udkom i 2003 med titlen: Manden og hans indre kvinder – mænd i alle livsaldre.

Bogen kan købes hos saxo, klik her.

Om forfatteren Ole Vedfelt

Ole Vedfelt er forfatter til storværker som; “Din guide til Drømmenes verden”, ”Ubevidst intelligens”, “Bevidsthed”, “Drømmenes Dimensioner” og “Det kvindelige i manden”. Bøgerne er i Danmark udkommet på Gyldendal, som ordinær udgave, bogklub og paperback, alle solgt i over 20.000 eksemplarer.

Alle har vundet international udbredelse og er blevet stærkt rost af anmeldere i dagblade og fagtidsskrifter her og i udlandet for deres faglige kvalitet og for at være ”nyskabende”, ”epokegørende” osv. og for samtidig at række ud til den alment interesserede læser.

Oversættelser til tysk og engelsk har været støttet af Statens Humanistiske forskningsråd. ”Drømmenes dimensioner” er eksempelvis blevet anerkendt som et internationalt standardværk og er udkommet på syv sprog blandt andet som paperback i USA år 2001 og England 2002 og senest i Sverige 2008 i alt over 100.000 eksemplarer..

Ole Vedfelts bog Manden og Hans Indre Kvinder er en omfattende beskrivelse af den mandlige udvikling i alle livets faser. Drømmenes dimensioner er i 2007 kommet i en ny stærkt udvidet udgave se nedenfor.

Ole Vedfelt har derudover været lærer ved en lang række psykoterapeutiske uddannelser, samt holdt kurser for og superviseret læger, pædagogisk psykologiske rådgivninger og andre professionelle hjælpere. Talrige videnskabelige artikler i anerkendte videnskabelige tidsskrifter, bidrag til antologier og leksika, kronikker m.m. Har som formidler til ikke-fagfolk holdt massevis af foredrag, optrådt i radio og TV, og lavet kortfilm om psykoterapi. Har også fundet tid til at skrive en roman og et skuespil.

 

Der er en intelligens i det ubevidste, som er bevidstheden overlegen. Den former vore handlinger, samspillet med andre og vor grundlæggende oplevelse af virkeligheden.
Med sin nye teori om ubevidst intelligens vender Ole Vedfelt op og ned på vedtagne forestillinger om menneskelig kommunikation, om forholdet mellem krop, følelser og intellekt, om hukommelse, drømme, selverkendelse og personlighedsudvikling.

Bogen indeholde afsnit om: Ubevidst sansning, kropslig og følelsesmæssig viden – Praktisk intelligens og intuition – Selviagttagelsens psykologi – Drømme og kreativitet – Sjælen som informationsnetværk – Erindring og virkelighed –Vore indre delpersonligheder – Sindets skabende kræfter og personlig udvikling.

Bogen kan købes hos saxo, klik her.

Om forfatteren Ole Vedfelt

 

Ole Vedfelt er forfatter til storværker som; “Din guide til Drømmenes verden”, ”Ubevidst intelligens”, “Bevidsthed”, “Drømmenes Dimensioner” og “Det kvindelige i manden”. Bøgerne er i Danmark udkommet på Gyldendal, som ordinær udgave, bogklub og paperback, alle solgt i over 20.000 eksemplarer.

Alle har vundet international udbredelse og er blevet stærkt rost af anmeldere i dagblade og fagtidsskrifter her og i udlandet for deres faglige kvalitet og for at være ”nyskabende”, ”epokegørende” osv. og for samtidig at række ud til den alment interesserede læser.

Oversættelser til tysk og engelsk har været støttet af Statens Humanistiske forskningsråd. ”Drømmenes dimensioner” er eksempelvis blevet anerkendt som et internationalt standardværk og er udkommet på syv sprog blandt andet som paperback i USA år 2001 og England 2002 og senest i Sverige 2008 i alt over 100.000 eksemplarer..

Ole Vedfelts bog Manden og Hans Indre Kvinder er en omfattende beskrivelse af den mandlige udvikling i alle livets faser. Drømmenes dimensioner er i 2007 kommet i en ny stærkt udvidet udgave se nedenfor.

Ole Vedfelt har derudover været lærer ved en lang række psykoterapeutiske uddannelser, samt holdt kurser for og superviseret læger, pædagogisk psykologiske rådgivninger og andre professionelle hjælpere. Talrige videnskabelige artikler i anerkendte videnskabelige tidsskrifter, bidrag til antologier og leksika, kronikker m.m. Har som formidler til ikke-fagfolk holdt massevis af foredrag, optrådt i radio og TV, og lavet kortfilm om psykoterapi. Har også fundet tid til at skrive en roman og et skuespil.

 

 

 

Bevidsthed af Ole Vedfelt

 

Drømmenes Dimension, Ole Vedfelt

 

 

Artikel af Ole Vedfelt i bogen Jens Lund – mesterlige art nouveau arabesker.

Torben Hansen (Red.)  Tretten artikler skrevet af personer uddannet i kybernetisk psykologi.

Bogen har fået meget positiv anmeldelse hos Dansk Psykologisk Forlag under Dansk Psykolog Forening:

Mit kendskab til Ole Vedfelts faglige verden og faglige miljø er nok så sporadisk. Men da jeg i 1989 stødte ind i en bog op med titlen Drømmens dimensioner – og senere, i 2000, tilsvarende fik øje på Ubevidst intelligens – ja så købte jeg dem, og så læste jeg dem.

Jeg finder det fascinerende, at der i Danmark findes en fagperson, der på én og samme gang er besjælet af så høje ambitioner rettet mod encyklopædisk, multiteroretisk samtænkning og formulering af en psykologisk forståelsesplatform – og samtidig (mig bekendt) så isoleret fra dansk psykologis øvrige akademisk-faglige miljøer. Sit teoretiske samtænkningsprodukt kalder Vedfelt for kybernetisk psykologi. På bagsiden af den nedenfor omtalte bogudgivelse beskrives kybernetisk psykologi ultrakort som ”læren om sindets kreative kompleksitet. Det er læren om, hvad der sker i og mellem mennesker. Og det er læren om, hvordan vi kan få glæde af det potentiale, vi alle rummer i det ubevidste.”

Et for mig sympatisk træk ved kybernetisk psykologi har været Vedfelts bevidste bestræbelse rettet mod ikke-reduktionistisk teoretisk rummelighed. Eller, som bogredaktør Torben Hansen skriver i sin indledning (s. 15): ”Teorien er således ikke tilfældigt eklektisk, men multi-teoretisk … sammenstykker forskellige anerkendte psykologiske hovedretninger til en ny helhed, der rummer både omverdensrelaterede, intrapsykiske, kropslige og kognitive teorier og metoder i en ny komplementaritetsteori under betegnelsen kybernetisk psykologi.”

Vedfelt er oprindelig uddannet som tandlæge, men efter 15 års praksis i tandlægefaget traf han beslutningen om at gøre sin hidtidige personlige interesse for jungiansk psykologi til et terapeutisk og forskningsmæssigt udviklingsfelt. Hans første fagbog i en lang serie udkom i 1985 (Det kvindelige i manden). Siden 1995 har Ole Vedfelt været teoretisk dynamo bag Vedfelt Instituttet (psykoterapi og terapeutuddannelse), som har driver sammen med sin kone Lene Vedfelt. På den baggrund var det spændende at blive gjort opmærksom på den nyligt udgivne bog Det ubevidstes potentiale – kybernetisk psykologi i anvendelse. Vedfelt har til denne bog skrevet forord, alle bogens øvrige tekster er skrevet af personer, der underviser eller er uddannet på Instituttet. Bogen – tænker jeg – må på denne baggrund udgøre en vigtig milepæl i dette faglige miljøs historie. Instituttet faglitterære platform har hidtil udelukkende bestået af Vedfelt-udgivelser. Faklen er nu givet videre.

Bogen er på én og samme gang kalejdoskopisk og præget af stor tematisk enhed. Det enhedsbetonede er forankret i den af Vedfelt udviklede kybernetisk psykologi som fælles omdrejningspunkt. Det kalejdoskopiske har sin baggrund i, at den redaktionelle invitation til mulige artikelskrivere synes at have været meget åben: Lav en tekst om, hvad netop du som fagperson og aktiv bruger af det kybernetisk-psykologiske tankesæt brænder for, eller gerne vil videreformidle. I bogen indledning gøres bogens kalejdoskopiske præg til en dyd: ”Gentagelser i beskrivelser af den kybernetiske psykologis nøglebegreber er med vilje ikke søgt undgået (…) Ved at støde på de samme begreber, men i forskellige sammenhænge og i forskellige udlægninger, er det mit håb, at der efterhånden kan skabes en fortrolighed hermed.” (s. 16).

Som læser oplever jeg grundlæggende de redaktionelle ambitioner som indfriede. Den tilbagevendende kredsen om Vedfeltske grundtemaer får bogens fælles-teoretiske platform til at fremstå med tydelighed – men samtidig som rummelig. Hver ny artikel spejler materialet i en ny faglighed, et nyt fagligt-personligt gemyt. Kybernetisk psykologis inspirations- og anvendelsesværdi i forhold til terapeutisk arbejde er so oder so et hovedtema for næsten alle artikler, men terapivarianterne og tænkemåderne omkring terapi forbliver mangfoldige. I min hidtidige, som nævnt begrænsede, læsning af Vedfelt-tekster har jeg kunnet opleve mig fanget ind i en teoretisk lukket gestalt: Ræsonnementer, argumenter, illustrationer var velgennemtænkte, skabte nye forbindelser i mit hoved og gav mening – men oplevedes samtidig som så snævert knyttet til forfatterens indre dialoger, med sig selv, med sine bøger og sit casemateriale, at jeg som læser fik mig anbragt i en ikke specielt produktiv observatørrolle. På den baggrund var det en særlig fornøjelse at læse og fornemme, hvordan Vedfelts faglige verden har beriget og befrugtet et socialt, fagligt miljø, og med tilsyneladende fastholdelse af individualitet og kreativitet.

Af Søren Willert, lektor emeritus, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet

https://www.dp.dk/p-psykologernes-fagmagasin/boganmeldelser/det-ubevidstes-potentiale-kybernetisk-psykologi-i-anvendelse/

Køb bogen her

Hør Ole Vedfelt i programmet ”De højere magter” Hvor meget styrer drømmene vores liv? Er vi frie i vores valg eller trækker drømmenes kræfter i os, uden vi opdager det? Paula Larrain og Anders Laugesen udfolder troens verden og livets mysterier gennem åbenhjertige samtaler.

Gæster: Psykonanalytiker Ole Vedfelt og kultursociolog Emilia van Hauen. (Sendt første gang 15. maj)

https://www.dr.dk/radio/p1/de-hoejere-magter/de-hoejere-magter-droemme

Ole Vedfelt om hans bog “Din guide til drømmenes verden” om drømme, ti grundlæggende drømmeprocesser og det dertilhørende drømmearbejde.

Han fortæller desuden om, hvorledes du bliver bedre til at huske dine drømme og om hvorledes,  forfølgelsesdrømme kan have mange forskellige mulige betydninger.   

https://www.youtube.com/watch?v=xkAiA55LWT0

(Optaget d. 22. sep. 2011)

Ole Vedfelt giver en mulig fortolkning af radioværten Emma’s drøm i ungdomsradioprogrammet ‘Metropolis’.

Desuden giver Ole Vedfelt bud på hvorledes, du selv kan lære at tænke kreativt om dine drømme, og oplæser fra sit snarligt udkommende ‘Drømmeleksikon’. 

https://www.youtube.com/watch?v=vki3trBuvPU

(Optaget d. 14. jan. 2014)

I bogen – udgivet på Aalborgs Universitetsforlag – har Anne Zimmer skrevet en artikel hvori hun inddrager kybernetisk psykologi/ubevidst intelligens.

“Initiativer til kontakt – ubevidst intelligens i erkendelses- skabende samtaler” 

Anne har fulgt vores kurser gennem mange år. https://aauforlag.dk/nyheder/kontakt-i-professionelle-relationer.aspx

 

Bogen her giver en introduktion til den kybernetiske psykologis teoretiske landskaber og den psykoterapeutiske metode. Udgangspunktet er et resurseorienteret og hjertevarmt menneskebillede.

Vi rummer langt større mulighed for selverkendelse og fordybet  indlevelse i andre mennesker, end vi almindeligvis forestiller os. Kybernetisk psykologi præsenterer veje hen imod en levende kontakt med vores ubevidste intelligens.

Bogen har tre hovedtemaer:

  • Hvad er kybernetik?
  • Kybernetisk psykologi
  • Kybernetisk psykoterapi

Forfatterne tager dig med på den rejse gennem integrationen af psykologiens hovedskoler, der fører til udviklingen af den kybernetiske psykoterapi. Drømme, bevidsthedsspring, indre fordybelse, følelser og kropslige udtryk er elementer i en åbning til den ubevidste intelligens. Dette giver særlige muligheder for balancering af personlighedens forskellige niveauer og vores sociale liv.

Kybernetisk psykologi henvender sig til pædagoger, lærere, psykologer, læger, terapeuter m.fl., men kan læses af enhver som et tankevækkende og udfordrende bud på, hvad det vil sige at være menneske.

Forfatterinfo:
Torben Hansen er uddannelsesleder og supervisor på Vedfelt Instituttets psykoterapeutiske uddannelse og har gennem mange år arbejdet som privatpraktiserende psykoterapeut.
Henrik Hass er psykoterapeut MPF med praksis i København og Aarhus samt underviser og supervisor på Vedfelt Instituttets psykoterapeutuddannelse.

This important book examines how the growing field of cybernetic psychology – the study of the creative complexity of the mind – can be applied to a range of different realms, tapping into the unconscious potential within us all.

Cybernetic psychology integrates theories from various schools of thought, bringing them together in one unified theory. First developed and described by Danish author and psychotherapist Ole Vedfelt. It can be used in therapeutic practice, in relation to learning and pedagogics, and as a tool for better leadership. The 15 chapters within this volume apply the theory to these as well as other areas, including ecology, creativity, mindfulness and scientific enquiry itself.

Insightful and wide-ranging, the book will appeal to psychotherapists and those working within mental health, as well as students and researchers across Education, Psychology and beyond.

Editors
Torben Hansen is Head of Education at The Vedfelt Institute, Copenahgen. He is a psychotherapist MPF supervisor. He is editor of and contributor to Potentials of the Unconscious – Cybernetic Psychology in Practice and, furthermore, co-author with Henrik Hass of Cybernetic Psychology – Unconscious Intelligence in Psychotherapy and Everyday Life.

Henrik Hass is a psychotherapist and supervisor at The Vedfelt Insitute Copenhagen. He is the author of Numen and co-author with Torben Hansen of Cybernetic Psychology – Unconscious Intelligence in Psychotherapy and Everyday Life and has contributed an article in “Potentials of the Unconscious”.

Lyt

Hør Ole Vedfelt i programmet ”De højere magter” Hvor meget styrer drømmene vores liv? Er vi frie i vores valg eller trækker drømmenes kræfter i os, uden vi opdager det? Paula Larrain og Anders Laugesen udfolder troens verden og livets mysterier gennem åbenhjertige samtaler.

Gæster: Psykonanalytiker Ole Vedfelt og kultursociolog Emilia van Hauen. (Sendt første gang 15. maj)

https://www.dr.dk/radio/p1/de-hoejere-magter/de-hoejere-magter-droemme

Ole Vedfelt giver en mulig fortolkning af radioværten Emma’s drøm i ungdomsradioprogrammet ‘Metropolis’.

Desuden giver Ole Vedfelt bud på hvorledes, du selv kan lære at tænke kreativt om dine drømme, og oplæser fra sit snarligt udkommende ‘Drømmeleksikon’. 

https://www.youtube.com/watch?v=vki3trBuvPU

(Optaget d. 14. jan. 2014)

Her er tre meditationer til fri afbenyttelse. Lav dem evt. i denne rækkefølge: Første dag: meditation 1, anden dag: meditation 2, tredje dag: meditation 3 og så forfra.

Meditationer er udviklet af den irske meditationslærer Bob Moore og videreudviklet og bearbejdet af Lene og Ole Vedfelt. Indtalt af Lene Vedfelt.

Meditation 1

Meditation 2

Meditation 3

Endnu en meditation til fri afbenyttelse. Denne meditation er én ud af 7 på cd’en “Charkra meditation” Her bliver hjeretchakraet centrum for helheden. Meditationen er bearbejdet er Lene Vedfelt. 

Ole Vedfelt om den drømmende hjerne

Modtag vores nyhedsbrev