Bruttolønsordning

Er du opmærksom på Bruttolønsordningen, som er en offentlig ordning, der kan være en interessant mulighed for at lade SKAT hjælpe dig med at investere i dig selv? 

Bruttolønsordninger, lønomlægninger eller fleksible lønpakker er samlede betegnelser for ordninger, hvor du i en periode modtager et eller flere personalegoder fra din arbejdsgiver (f.eks. uddannelse, coaching, internet el. lign.). 

Personalegodet udgør et bestemt beløb – og i samme periode, som du modtager godet, nedsættes din bruttoløn med et tilsvarende beløb. Men fordi beløbet bliver trukket i din bruttoløn, sparer du i praksis skatten.

Fremgangsmåden er enkel. Du aftaler med din arbejdsgiver, at du får en del af din løn i form af et gode – f.eks. en uddannelse. I den periode du modtager godet (f.eks. går på uddannelsen) går du tilsvarende ned i din løn. 

Det er i princippet stadig dig, der betaler uddannelsen, men fordi du betaler den før skat, så får du den reelt for ca. halv pris.  

Der er nogle simple betingelser, der skal overholdes, men drøft muligheden med din arbejdsgiver. Det betaler sig. 

Klik her for mere information om bruttolønsordningen på SKATs hjemmeside:

Bruttolønsordning skat.dk

 

Vi håber, at ovenstående kan hjælpe dig videre med dine uddannelsesmål.

Modtag vores nyhedsbrev