Psykoterapeutiske kurser og uddannelse.

Vi ser den enkelte som et kreativt væsen med ubevidste ressourcer, der kan opdyrkes og løfte personen ud af tilsyneladende uløselige problemer.

I de sidste 30 år har vi på Vedfelt Instituttet forsket i terapiens kreative kommunikation og arbejdet ud fra forskningsbaserede sammenhænge mellem krop, psyke og spiritualitet.

Ressourceorienteret terapi, anerkendende pædagogik og langsigtet personlig udvikling er kernekvaliteter ved Vedfelt Instituttets kurser og uddannelse. Anerkendelse udstrækker sig også til forståelse for det værdifulde i forskellige psykoterapeutiske hovedskolers metoder, og en undersøgende videnskabelig holdning til, hvornår og hvordan disse med fordel kan kombineres og integreres. I en bredere forstand bringer det Vedfelt Instittutets teori og metoder  i samklang med virkeligheden i en senmoderne globaliseret verden.

Er du i tvivl om, hvilken psykoterapeutisk uddannelse du skal vælge? Hos os har du mulighed for at tage “Grundkursus 2019”,  eller “Grundkursus 2020” som udgør 1. år af vores uddannelse. Det kan stå alene som faglig og personlig udvikling, men det kan også give dig rigtig god mulighed for at afklare, om du senere har lyst til at søge ind på vores psykoterapeut uddannelse.

Vi afholder informationsmøde om vores kurser og uddannelse den 25. november 2019 kl. 19.00 – 21.00  på Gribskovvænget 29, Gadevang, 3400 Hillerød. Tilmelding: Send en mail til info@vedfelt.dk  Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os før hvis du har spørgsmål.


Comments are closed.