Uddannelse kurser terapi supervision

VEDFELT | Instituttets værdigrundlag 

Vi ser den enkelte som et kreativt væsen med ubevidste ressourcer, der kan opdyrkes og løfte personen ud af tilsyneladende uløselige problemer.

I de sidste 30 år har vi på VEDFELT | Instituttet forsket i terapiens kreative kommunikation og arbejdet ud fra forskningsbaserede sammenhænge mellem krop, psyke og spiritualitet.

Ressourceorienteret terapi, anerkendende pædagogik og langsigtet personlig udvikling er kernekvaliteter ved Vedfelt Instituttets kurser og uddannelse. Anerkendelse udstrækker sig også til forståelse for det værdifulde i forskellige psykoterapeutiske hovedskolers metoder, og en undersøgende videnskabelig holdning til, hvornår og hvordan disse med fordel kan kombineres og integreres. I en bredere forstand bringer det Vedfelt Instittutets teori og metoder  i samklang med virkeligheden i en senmoderne globaliseret verden. 

Er du i tvivl om, det er VEDFELT | Instituttets psykoterapeutisk uddannelse, du skal vælge? 

Hos os har du mulighed for at tage “Grundkursus 1-års forløb” som udgør 1. år af vores uddannelse. Det kan stå alene som faglig og personlig udvikling, men det kan også give dig rigtig god mulighed for at afklare, om du efterfølgende har lyst til at søge ind på vores psykoterapeut uddannelse.

VEDFELT | Instituttets Kurser

Vi afholder løbende kurser af kortere og længere varighed. Det kan du læse om her. Vær opmærksom på, at første år af vores psykoterapeutuddannelse står listet under menupunkt kurser og  kaldes “Grundkursus”. Det kan søges af enhver der søger personlig og faglig inspiration. 

VEDFELT | Instituttets Psykoterapeutuddannelse

Psykoterapeutuddannelsen er for dig, der gerne vil arbejde med dig selv og dine relationer, samtidig med at du får en kvalificeret faglighed til at kunne hjælpe andre mennesker.

Uddannelsen er delt op i et 1-årigt grundforløb og en 3-årig overbygning. 

Psykoterapi
hos VEDFELT | Instituttet

Psykoterapi kan blandt andet hjælpe dig, der er i en udfordrende periode og hvor det måske er svært at finde ud af, hvad du vil med dit liv. Måske føler du dig låst fast i din livssituation og har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen med arbejde/studie/familie. Psykoterapien kan også være for dig, der føler dig stresset, angst eller deprimeret.

Vi arbejder ud fra en overordnet teori og metode, der kaldes Kybernetisk psykologi og integreret psykoterapi. Vi tager udgangspunkt i selvregulerende og selvhelbredende kræfter i personligheden, og de helings- og udviklingsmuligheder, der ligger i forholdet mellem mennesker. Vi arbejder med at stimulere ressourcer i mennesket frem for at finde fejl og mangler.

Supervision
hos VEDFELT | Instituttet

Vi tilbyder supervisionsforløb af kortere og længere varighed for forskellige faggrupper: psykoterapeuter, pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere, læger og andre, hvor vi træner at anvende ressourcerne i den ubevidste intelligens i gruppen og hos den enkelte.

I stedet for at anstrenge dig for at gøre klienterne raske, kan du lære at stimulere de udviklingsmuligheder, der ligger i arbejdet med den ubevidste intelligens.

Lyt og læs

Her kan du se de bøger og artikler der danner baggrund for vores teorier og metoder. I vores sortiment har vi både fysiske bøger og artikler til download som PDF lige som du kan finde en række lyd og videoklip samt meditationer til fri afbenyttelse. 

VEDFELT | Instituttets Informationsmøde

Vi afholder informationsmøde en gang om året. Derudover er du velkommen til at kontakte os for at høre om vores kurser og uddannelsen. 

Modtag vores nyhedsbrev