Kort om uddannelsen

Psykoterapeutuddannelsen er for dig, der gerne vil arbejde med dig selv og dine relationer, samtidig med at du får en kvalificeret faglighed til at kunne hjælpe andre mennesker. Vedfelt Instituttet har en gruppe erfarne, kærlige og højt uddannede lærere på internationalt niveau, som arbejder ud fra en omfattende forskningsbaseret viden om sammenhænge mellem krop, psyke og spiritualitet.

På uddannelsen kommer du blandt andet til at arbejde med ressourceorienterede samtalemetoder, drømme, kropssansning, dynamisk tegneterapi, mindfulness, dybdemeditation, relationer, analyse og kognitive metoder. Metoderne hjælper dig med at komme i kontakt med dine egne og dine klienters skabende kræfter. Forløbet er bygget op, så du nænsomt, men systematisk kommer til at møde ukendte sider af dig selv, som vil få afgørende betydning for dit liv og din selvoplevelse.

Uddannelsen er delt op i et 1-årigt grundforløb og en 3-årig Overbygning. grundforløbet er for enhver, der søger personlig udvikling og professionel kompetenceudvikling i arbejdet med mennesker.

Grundforløbet er adgangsgivende til at søge om optagelse på den fulde psykoterapeutuddannelse.

Uddannelsen kan tages på 4 år med mulighed for at strække det op til 6 år. Undervisningen foregår dels på Gadevang i Hillerød og i København.

Om Vedfelt Instituttet

Tilbage i 1986 indledte Ole og Lene Vedfelt et samarbejde omkring grupper for personlig udvikling og træningsgrupper for professionelle. Ole var på dette tidspunkt internationalt certificeret jungiansk analytiker, kendt for bogen ”Det kvindelige i manden” og aktiv som underviser og organisator på Jung Instituttet København. Han havde afsluttet en gestalt/kunstterapeut uddannelse og var i gang med en psykodramauddannelse. Lene arbejdede med kriserådgivning, strukturel familieterapi, psykodrama, helhedsterapi og bioenergi. Hun var endvidere pionér med hensyn til ressourceorienteret pædagogik. Begge var i intensiv meditationstræning hos meditationslærer Bob Moore, og begge var optaget af muligheden for integration af forskellige metoder.

I 1995 stiftedes Vedfelt Instituttet for Integreret Psykoterapi og Kybernetisk Psykologi.  Den psykoterapeutiske uddannelse blev i 1998 struktureret, så den blev godkendt af Psykoterapeutforeningen. Uddannelsen fik under denne struktur sit først hold kandidater i 2004. 

Baggrund

Et vigtigt skridt i udviklingen af den integrerende teori og metode var Oles internationalt anerkendte bog ”Drømmenes dimensioner” som påviser, at det er muligt at integrere de førende terapeutiske skolers erfaringer i en samlet forståelse. Bogen blev et internationalt standardværk og er optaget i internationale videnskabelige databaser. Ole og Lene har til stadighed videreuddannet sig med henblik på at udvide den integrerede metode, og med bogen ”Bevidsthed”, fremlagde Ole en overordnet teoriramme og empirisk begrundelse for en kybernetisk psykologi. Heri udvides bevidsthedsbegrebet i forhold til traditionel vestlig tænkning, og de klassiske psykodynamiske begreber som modstand og forsvar omdefineres og beskrives som hensigtsmæssig informationsregulering i komplekse åbne systemer. Disse grundprincipper er videreudviklet i bøgerne ”Ubevidst intelligens” og ”Manden og hans indre kvinder”, i talrige videnskabelige artikler samt i antologi- og leksikonbidrag. Med støtte fra psykolog Lars Tolsgaard, der var leder af en psykologisk pædagogisk rådgivning samt initiativtager til et universitetsstøttet ressourceorienteret psykologisk pædagogisk projekt, oprettedes en Jyllands-afdeling, som har været aktiv siden 1989. I forbindelse med kurser i kybernetisk psykoterapi med Ole Vedfelt har mange psykologer fået specialistgodkendelse af Dansk Psykologforening.

Nutid

Torben Hansen er i dag leder af Vedfelt Instituttets uddannelse. På instituttet er der en fast tilknyttet gruppe af højt kvalificerede lærere. Lene Vedfelt, Ole Vedfelt, Torben Hansen og Henriette Løvdal er centralt placeret i teori, gruppesupervision og praksislæring. Henrik Hass er ansvarlig for opgavevejledning. Anders Vogt, Lisa Dahlager og Anne Maj Nielsen varetager den individuelle supervision af de studerendes arbejde med studieklienter. Desuden bidrager en række højt kvalificerede fagspecifikke undervisere. Lærergruppen er desuden meget aktiv med hensyn til forskning, publikation, videreuddannelse og metodeudvikling. Primo 2022 udgav Torbens Hansen og Henrik Hass bogen ”Kybernetisk psykologi – ubevidste intelligens i psykoterapi og hverdag”

Anne Maj Nielsen har bidraget til fagbladet Psyke og Logos med en artikel, hvori hun bruger Ole Vedfelts teori om Kybernetisk psykologi. Løbende bidrager Ole Vedfelt med artikler i internationale tidsskrifter og bøger samt konferencebidrag.  Ole Vedfelt har i psykoterapeutforeningens 25-års jubilæumsblad beskrevet Instituttets historie og trukket linjer op til den seneste forskning og nutidens typiske patologier, samt markeret instituttets teorier og metoder.

VORES FORMÅL, MENNESKESYN OG VÆRDIGRUNDLAG

Vi ønsker at fremme personlig udvikling og modenhed hos mennesker, der vil arbejde med sig selv og deres relationer. Vi vil inspirere og kvalificere fagligheden hos mennesker, der arbejder med andre mennesker. I forlængelse af dette tilbyder vi en psykoterapeutisk uddannelse.

Vi opfatter mennesket som et grundlæggende socialt individ, hos hvem medmenneskelighed og kærlige egenskaber kan bringes i harmoni med personlighedens velbefindende, egeninteresse og sundhed. Dette menneskesyn underbygger vi med psykoterapiforskning, empati- og altruismeforskning og moderne spædbarnsforskning, som ifølge vores opfattelse bekræfter, at mennesket fra fødslen er et selvregulerende og relationelt væsen. Dette danner baggrund for vores faglige etik og en demokratisk undervisning efter moderne pædagogiske principper med engagerede og ansvarlige kursister.

Vi ser den enkelte som et kreativt væsen med skjulte, ubevidste ressourcer, der kan opdyrkes og dermed løfte personen op over tilsyneladende uløselige problemer. Vi arbejder med forskningsbaserede sammenhænge mellem krop, psyke og spiritualitet.

Ressourceorienteret terapi, anerkendende pædagogik og langsigtet personlig udvikling er kernekvaliteter ved Vedfelt Instituttets kurser og uddannelse. Anerkendelse udstrækker sig også til forståelse for det værdifulde i forskellige psykoterapeutiske hovedskolers metoder og en undersøgende videnskabelig holdning til, hvornår og hvordan disse med fordel kan kombineres og integreres med hinanden. I en bredere forstand bringer det os i samklang med virkeligheden i en senmoderne globaliseret verden. Med ovenstående udgangspunkt mener vi, at uddannelsen har et formål, som rækker ud over den enkelte og kan bidrage til en bedre og mindre konfliktfyldt verden.

Modtag vores nyhedsbrev