Formål, menneskesyn og værdigrundlag

Vi ønsker, at fremme personlig udvikling, og modenhed hos mennesker, der vil arbejde med sig selv, og deres relationer til andre. Vi vil inspirere, og kvalificere fagligheden hos mennesker, der arbejder med andre mennesker. I forlængelse af dette, tilbyder vi en psykoterapeutisk uddannelse.

Vi opfatter mennesket, som et grundlæggende socialt individ, hos hvem medmenneskelighed og kærlige egenskaber, kan bringes i harmoni med personlighedens velbefindende, egeninteresse og sundhed. Dette menneskesyn underbygger vi, med psykoterapiforskning, altruismeforskning og moderne spædbarnsforskning, som ifølge vores opfattelse bekræfter, at mennesket fra fødslen, er et selvregulerende og relationelt væsen. Dette danner baggrund, for vores faglige etik, og en demokratisk undervisning, efter moderne pædagogiske principper, med engagerede og ansvarlige kursister.

Vi ser den enkelte, som et kreativt væsen med skjulte, ubevidste ressourcer, der kan opdyrkes, og dermed løfte personen op, over tilsyneladende uløselige problemer. Vi arbejder med forskningsbaserede sammenhænge mellem krop, psyke og spiritualitet.

Ressourceorienteret terapi, anerkendende pædagogik og langsigtet personlig udvikling, er kernekvaliteter ved Vedfelt Instituttets kurser og uddannelse. Anerkendelse udstrækker sig også, til forståelse for det værdifulde, i forskellige psykoterapeutiske hovedskolers metoder, og en undersøgende videnskabelig holdning til, hvornår og hvordan disse med fordel, kan kombineres og integreres med hinanden. I en bredere forstand, bringer det os i samklang med virkeligheden, i en postmoderne globaliseret verden.

Med ovenstående udgangspunkt mener vi, at vore kurser og uddannelse har et formål, som rækker ud over den enkelte, og kan bidrage til en bedre, og mindre konfliktfyldt verden.

Læs her mere om Vedfelt Instituttets historie og ledelse.

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly