Ny artikel af Ole Vedfelt

Se Ole Vedfelts artikel om Jungs Den Røde Bog: Det indre arbejde og den kollektive betydning. Den er en del af en meget interessant artikel-føljeton med titlen ånd i hverdagen. Her har du kunnet læse mange inspirerende artikler

Drypvis – uge for uge – er artikler udkommet. De er skrevet af forskellige prominente bidragsydere heriblandt Susanne Brøgger, Jes Bertelsen, Steen Hildebrandt m.fl. Denne uge er det Ole Vedfelt der bidrager med en artikel der bærer titlen: “Det indre arbejde og dets kollektive betydning – om Jungs Røde Bog”.

”Med udgangspunkt i den kulturbølge vi lige nu gennemlever, beskriver Ole den modige og hårrejsende indre rejse Jung foretog fra 1913 og frem, og som førte til hans berømte Røde Bog.
I denne skildring er Jung både en helt og et mønstereksempel i en elementært spændende og bevægende historie der, også i konflikten med Freud, bliver et ydre drama der har Europas voldsomme historie i de sidste 100 år som kulisser.
Ole er en kender af Jung og en af vore få store drømmespecialister, og denne ekspertise trækker han på i en artikel der beskriver et stort menneskes styrker og svagheder, dets kærlighedsliv og forskning, og også rummer skitser til centrale træk af den europæiske bevidsthedshistorie”.

Læs her: https://aandihverdagen.vaekstcenteret.dk

Om os

Vi ønsker, at fremme personlig udvikling, og modenhed hos mennesker, der vil arbejde med sig selv, og deres relationer til andre. Vi vil inspirere, og kvalificere fagligheden hos mennesker, der arbejder med andre mennesker. I forlængelse af dette, tilbyder vi en psykoterapeutisk uddannelse.

Seneste indlæg

Modtag vores nyhedsbrev