UNDERVISER

OLE VEDFELT

Ole Vedfelt er forfatter til storværker som; “Din guide til Drømmenes verden”, ”Ubevidst intelligens”, “Bevidsthed”, “Drømmenes Dimensioner” og “Det kvindelige i manden”. Bøgerne er i Danmark udkommet på Gyldendal, som ordinær udgave, bogklub og paperback, alle solgt i over 20.000 eksemplarer, Alle har vundet international udbredelse og er blevet stærkt rost af anmeldere i dagblade og fagtidsskrifter her og i udlandet for deres faglige kvalitet og for at være ”nyskabende”, ”epokegørende” osv. og for samtidig at række ud til den alment interesserede læser. Oversættelser til tysk og engelsk har været støttet af Statens Humanistiske forskningsråd. ”Drømmenes dimensioner” er eksempelvis blevet anerkendt som et internationalt standardværk og er udkommet på syv sprog blandt andet som paperback i USA år 2001 og England 2002 og senest i Sverige 2008 i alt over 100.000 eksemplarer..
Ole Vedfelts bog Manden og Hans Indre Kvinder er en omfattende beskrivelse af den mandlige udvikling i alle livets faser. Drømmenes dimensioner er i 2007 kommet i en ny stærkt udvidet udgave se nedenfor.

Ole Vedfelt har derudover været lærer ved en lang række psykoterapeutiske uddannelser, samt holdt kurser for og superviseret læger, pædagogisk psykologiske rådgivninger og andre professionelle hjælpere. Talrige videnskabelige artikler i anerkendte videnskabelige tidsskrifter, bidrag til antologier og leksika, kronikker m.m. Har som formidler til ikke-fagfolk holdt massevis af foredrag, optrådt i radio og TV, og lavet kortfilm om psykoterapi. Har også fundet tid til at skrive en roman og et skuespil.

Ole Vedfelt har senest publiceret

Vedfelt, Ole (2012) Din guide til Drømmenes verden. 333 sider. Illustreret. Gyldendal København

Vedfelt, Ole: (udk. 2011) Spontane spirituelle barndomsoplevelser og omgivelsernes indflydelse på dem. I: Mystik – i religion, filosofi og litteratur. En antologi. Redaktion: Haaning, Aksel. Riisager, Magnus side 353-385. Forlaget Univers.

Vedfelt, Ole (2009) Cultivating Feelings through Working with Dreams. I: Jung Journal. Culture and Psyche. The San Fransisco Jung Institute Library Journal.

Desuden to store artikler i Danmarks førende psykologiske tidsskrift Psyke og Logos på Dansk Psykologisk Forlag:

Ole Vedfelt: ”Religiøse højdepunktsoplevelser” Psyke & Logos 2007 nr. 2

Ole Vedfelt: ”Drømme og videnskabsteori”. Psyke og Logos 2008 nr.1

Endvidere udkom i 2007 “Drømmenes Dimensioner” i en kraftigt udvidet og gennemrevideret udgave.
Gyldendal, pris 350 kr.

Forord til Drømmenes Dimensioner ved Rita Dwyer
(tidl.formand for the International Association for the Study of Dreams)
“Som tidligere formand for og mangeårig medarbejder ved ”the International Association for the Study of Dreams” (IASD) har jeg haft det privilegium at lære af mange førende eksperter og at være godt orienteret i litteraturen på drømmeområdet. Ved at læse Drømmenes Dimensioner er jeg blevet slået af hvor imponerende vidt denne ene bog spænder, samtidig med at den går i dybden. Den er i den grad fuld af information om drømme og bygger klogt på viden og erfaring.

Ole Vedfelt har ikke blot skrevet om de førende drømmeeksperters teorier fra Freud til vore dage, men har på fyldestgørende vis desuden afprøvet disse teorier og hjulpet sine klienter til at opdage mere om dem selv og drømmenes mangedimensionale væsen. Han viser, at drømme på forunderlig måde rummer fortættet og meningsfuld, mangelaget information, hvor skjulte dimensioner venter på at blive udfoldet gennem kreative processer, som er tilgængelige for enhver, der drømmer.

Jeg har overværet forfatterens fremlæggelser ved IASD konferencer samt en workshop om mangedimensional drømmefortolkning. Denne oplevelse var lige så inspirerende som forfatterens skrevne ord – han er en mester i at afdække meningsfulde lag i drømmene og i at påvise kreativiteten og den praktiske anvendelse af sin mangedimensionale tilgang. Hans geniale sammenfatning af teorierne og deres muligheder er lige så inspirerende som hans vision om de fremtidsmuligheder, der ligger i at studere vore drømme, drømmeprocessen og psyken, samt bevidstheden.

IASD har altid opmuntret til et mangesidigt studium af drømme, og jeg finder, at Ole Vedfelt er en ideel rollemodel for IASD. Han respekterer og bygger på tidligere teorier og forskning og er alligevel også pionér på nye områder inden for tænkning, teori og praksis. Freud var nok den første, som brugte udtrykket ”kongevejen til det ubevidste”, men Ole Vedfelt fører os videre ad den vej til et nyt verdensbillede og et mangedimensionalt syn på drømmenes univers, hvor skjulte sammenhænge venter på at blive opdaget og brugt af os, sammenhænge, som forener alt det skabte så vel som enhver af os i ”Drømmetiden”.

Rita Dwyer, International Association for the Study of Dreams, medarbejder tidligere formand, Vienna, USA, 2007 (Oversat fra engelsk af translatør Ulla Olsen)

Modtag vores nyhedsbrev