1-årigt avanceret fortsætterhold i 2023 med Lene og Ole Vedfelt

Kærlighed til os selv og kærligheden til andre ikke er modsætninger fra naturens hånd men kan forenes på frugtbar måde.

På kurset udforsker vi kærlighedens komplekse natur og den kreativitet, som kan udfoldes af vores ubevidste intelligens. Vi vil fokusere på: Kærlighed i tidlige relationer – Kærlige relationer i psykoterapi og selvudvikling – Positive og negative følelsers baggrund og kreative dynamik– Kærlighed og selverkendelse.

Kurset videreudvikler stof gennemgået på tidligere kurser. Der vil blive arbejdet med drømme, kropslige øvelser, tegneterapi, visualisering og meditation sammenholdt med analytisk refleksion.

Den overordnede teori og metode er en kybernetisk psykologi og integreret psykoterapi.

Metoden er udviklet gennem Ole og Lene Vedfelts mangeårige erfaring med grupper og egenterapi, meditation og selvudvikling. Vi mener, at mennesker er komplekse væsener med individuelle behov og udviklingsmuligheder, som kan fremelskes i en fælles opdagelsesproces.

Kurset er oplevelsesorienteret og tager udgangspunkt i deltagernes selvudvikling og arbejde med eget personligt materiale. På kurset anvender vi drømme, meditation, kropsarbejde og kreativt udtryk. Dette kombinerer vi med psykodynamisk forståelse og mindful kommunikation.

Den overordnede teori er Ole og Lene Vedfelts Kybernetiske Psykologi, om selvregulerende processer i mennesket. Teorien og metoden er beskrevet i Ole Vedfelts bøger og artikler om bevidsthed, ubevidst intelligens, drømme og personlig udvikling, samt i bøger og artikler af Vedfelt Instituttets lærere og uddannede Vedfelt terapeuter. Vigtige inspirationskilder er blandt andet psykodynamisk teori, jungiansk psykologi, objektrelations teori og kognitive metoder.

Vi inddrager oplevelsesarbejde som f.eks. psykodrama, gestaltterapi samt kropspsykoterapi, og anvender metoder til bevidsthedstræning fra blandt andet Bob Moore, A.Almass og yogatraditionen. Vores arbejde støtter sig endvidere til psykoterapiforskning, mindfulness- og meditationsforskning såvel som samtidig hjerneforskning.

Det samlede forløb er på 80 timer og består i en kombination af teori, egenterapi og superviserede øvelser.

Tid: 4 forlængede weekends i 2023 fredage kl. 17.00-21.30, lørdage 9.30- ca.18.00 og søndage kl. 9.30-17.30   

Datoer i 2023:

27.28.29. januar.

21.22.23. april.

1.2.3. september

17.18.19. november.

 

(23p12.01, avanceret fortsætter):

13. – 15. jan

5. – 7. maj

8. – 10. sep

24. – 26. november

Der er to pauser af 15 minutters varighed henholdsvis formiddag og eftermiddag med the/kaffe. Frokostpausen varer 1¼ time.

Sted: Gribskovvænget 29, Gadevang, 3400 Hillerød

Pris og betaling: Det samlede kursusgebyr er kr. 16.000, –

Kursusgebyret betales med depositum og to følgende rater til:

Bemærk ny konto: Nordea Bank reg. Nr. 2276 konto 0729541745 Betaling mærkes med kursus nr. 23P12 samt dit navn.

Depositum kr. 4.000, –  15. november 2022
1. rate   kr. .6.000, –  15..januar 2023
2. rate   kr. 6.000, –  16.august 2023

Tilmelding og betaling er bindende for hele kurset.

Det skal bemærkes, at man er forpligtet til at indbetale hele kursusafgiften på kr. 16.000, – uanset om man eventuelt bliver forhindret i at deltage.

Depositum skal være betalt inden 15. november 2022 af hensyn til vores planlægning.

Der er stor søgning på vores kurser, så vi må bruge ”først til mølle” princippet ud fra betalingsfristen ved optagelse af kursister. Bemærk derfor tilmeldings-og betalingsfrist, for at sikre dig en plads på kurset.

Modtag vores nyhedsbrev