Undervisere


Ole Vedfelt

Sundhedsvidenskabelig uddannelse: Cand. Odont. Jus. pract. Terapeutisk grunduddannelse som jungiansk psykoanalytiker i København og Zürich (8 år). Omfattende videreuddannelser i bl.a. gestaltterapi (Elise Frigast 2 år), psykodrama (Vogelsang fra Jung Institut Zürich 3 år), kropspsykoterapi (David Boadellas Biosynthese 4 år) og meditation (Bob Moore 15 år), samt en lang række andre faglige àjourføringer, herunder supervision af supervison. Gensidig supervisions- og træningsgruppe med bl.a. Susanne Bang, Lis Høhne og Lene Vedfelt. Mangeårig psykoterapeutisk praksis individuelt og med grupper. Kursus- og foredragsvirksomhed i Danmark og udland. Forfatter til internationalt publicerede bøger som Det kvindelige i manden (1985), Drømmenes dimensioner (1989, 2007), Bevidsthed (1996), Ubevidst intelligens (2000, 2002), Manden og hans indre Kvinder, samt talrige videnskabelige artikler, leksikon- og antologibidrag. Medvirket ved opbygning af flere psykoterapeutiske uddannelser, deltaget i styringsgrupper for terapeutiske forskningsprojekter samt Advisory Boards for internationale tidsskrifter. Oversættelser og projekter støttet af humanistisk forskningsråd. Godkendt som supervisor, underviser og terapeut på Dansk Psykologforenings videregående uddannelser i Psykoterapi. Optaget i The international Association for Analytical Psychology: Medlem af Psykoterapeutforeningen.


 

lene
Lene Vedfelt

Lene Vedfelt har sammen med Ole Vedfelt udviklet den kybernetiske psykologi. Bag sig har hun mange års erfaring og en række terapeutiske uddannelser bl.a. familieterapi, psykodrama, kropspsykoterapi, supervision, meditation, parterapi mv. Hun er oprindelig uddannet pædagog med praksis som børnehaveleder og som talepædagog. Psykoterapeutisk udgangspunkt i kriserådgivning, strukturel familieterapi, psykodrama, bioenergi og helhedsterapi. Jungiansk analyse v. Åse Måløe, tidl. formand for Jung Instituttet København og Hans Dieckmann, formand for International Association f. Analytical Psychology. Efteruddannelse i kropspsykoterapi (Boadella Biosynthese 4 år), meditation (Bob Moore 15 år), objektrelationer, inquiry og meditation (Bente Dessau individuelt og diamond approach træning i grupper 7år) Supervisoruddannelse hos Susanne Bang. Certificeret Imago Relation Therapist. Mangeårig psykoterapeutisk praksis individuelt og med grupper. Gensidig supervisions- og træningsgruppe med bl.a. Susanne Bang, Lis Høhne og Ole Vedfelt. Medlem af Psykoterapeutforeningen og Imago Relationsship Institute New York.


Henriette Løvdal

Henriette er cand.mag i litteraturvidenskab med tilvalg fra filosofi fra Københavns Universitet. Certificeret psykoterapeut fra Vedfeltinstituttet for integreret psykoterapi med speciale om arketyper og symbolbrug i psykoterapi. Har siden haft egen praksis og fået en bred erfaring med almindelige problemstillinger som angst, depression, livskriser og stress. Er desuden tilknyttet en specialklasse på en folkeskole.
Henriette har i 2013 og 2014 gennemført grunduddannelse i hypnose hos Inge Guldal ved Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose. Har igennem 15 år praktiseret mindfulness og meditation efter Bob Moores metode.

 


Torben Hansen

Torben har en masteruddannelse i kybernetisk psykoterapi og psykologi fra Vedfelt Instituttet ved Ole og Lene Vedfelt afsluttet i 2004. Afsluttende speciale på Vedfelt Instituttet i ”Stress og Kybernetisk psykologi” Godkendt af Dansk Psykoterapeut Forening. Postgraduat supervisionsuddannelse fra Vedfelt Instituttet. Han han har en 3-årig mindfulness og meditationsformidleruddannelse fra Skolen for Anvendt Meditation. Desuden har han modtaget undervisning i meditation af dr.phil Jes Bertelsen siden 1995. I 2014 er han bogaktuel med antologien: Bevidsthed, læring, relation – kybernetisk psykologi i anvendelse, som han redigerer og bidrager til. Har arbejdet som terapeut i mere end 18 år. Er tillige Qi Gong-instruktør. Han underviser i mindfulness-meditation og har stor erfaring med voksenundervisning og personaletræning bl.a. på højskoler samt på en lang række virksomheder og institutioner. Kropsterapeutisk uddannelse fra Nordslyscentret, Silkeborg. Supervisionstræning fra Center for Integrativ træning. Desuden formidleruddannelse fra VPC København og linjefag i religion. 

Udover Instituttets 4 gennemgående underviserer Ole Vedfelt, Lene Vedfelt, Henriette Løvdal og Torben Hansen, vil du på udannelsen modtage undervisning af 7 fagspecifikke underviserer.


Lars J. Sørensen

Underviser i grænseflader til psykiatri og psykopatologi. Chefpsykolog og specialist og supervisor i psykoterapi. Han har siden 1979 været chef på Amtshospitalet i Nykøbing SjællandLars har blandt meget andet arbejdet med psykoseterapi ved meget vanskelige patienter på den retspsykiatriske, landsdækkende Sikringsafdeling. Han har desuden gennem mange år haft privat praksis og har været underviser og træner ved uddannelse af psykoterapeuter siden 1982. Lars er endvidere forfatter til flere bøger bl.a. ”Særhed, Særpræg, Sygdom”, ”Smertegrænsen” og “Sjælens længsel”.

Torunn Schei

Underviser bl.a. i empati og psykoterapi. Emotioner, seksualitet og psykoterapi. Torunn er uddannet psykolog fra Århus Universitet, og er autoriseret af Psykolognævnet. Hun har en psykoterapeutuddannelse fra Center for Selvudvikling ved Jens Enemark og en 3-årig kropsterapeutisk uddannelse fra Nordlys Centeret i Silkeborg. Hun har beskæftiget sig indgående med meditation og selvudvikling i mange år især gennem omfattende træning bl.a. hos Dr. Phil Jes Bertelsen.

Misser Berg

Underviser i temaer fra Jungiansk psykologi.
Arkitekt M.A.A. Jungiansk Analytiker IAAP. Medlem af Selskabet for Analytisk Psykologi, Danmark, samt af Psykoterapeutforeningen og Dansk Selskab for Psykoanalytisk Psykoterapi. Misser har en omfattende uddannelse i analytisk psykologi i ved Jung Instituttet København og London. Terapeutisk praksis med individuel terapi, jungiansk analyse, drømmearbejde, Sandplay. Underviser på Jung Instituttet og i Jungforeningen. Spiller en vigtig rolle for organisering og kvalitetssikring af den jungianske uddannelse i Danmark. Engageret i den internationale organisation af analytisk psykologi og flittig deltager i efterudannelser og internationale kongresser inden for sit fagområde. Videnskabelige artikler og foredrag om bl.a. drømmematrix og kvindelig psykologi.

Susanne Bang

Susanne er oprindelig uddannet som socialrådgiver fra Den Sociale Højskole i København i 1968. Har i begyndelses af 80’erne uddannet sig som bioenergetisk psykoterapeut fra Bioenergetic Institute (NY). Hun har taget uddannelsen hos David Boadella og har hentet inspiration fra en lang række kurser hos bl.a. Albert Pesso, Peter Levine m.fl.. Certificeret Imago Relations Terapeut fra 2004. Gennem årene har hun superviseret og undervist rundt i landet, men også i England, Norge, Sverige og Bosnien/Kroatien. Forfatter til flere bøger bl.a. ”Ramt, rørt og rystet” Medlem af Dansk Psykoterapeut Forening.

Kurt Lillør

Underviser i kognitiv terapi.
Kurt er autoriseret psykolog. Fuldtidspraksis i Holstebro med samarbejde med psykiatrien. Arbejder med systemisk og kognitiv terapi, gruppeterapi og supervision – og behandler bl.a. angst, fobi, depression, stress, udbrændthed, sorg, akut krise og eksistentielle kriser. Har været ansat i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Skive under Lars Tolsgaard. Mangeårig træning og supervision af kybernetisk psykoterapi ved Ole Vedfelt.

Ursula Fürstenwald
Psykolog. Opdateret tekst på vej.

Lianne Ervolder

Underviser i tidlige relationer og tilknytningsteori. Lianne er Exam. Pæd. fra Danmarks lærerhøjskole. Hun har en psykoterapeutisk 3½-årig kropsterapeutisk uddannelse i eksistentiel bioenergetik. Masteruddannelse i kybernetisk psykoterapi og psykologi fra Vedfelt Instituttet. Postgraduat supervisionsuddannelse fra Vedfelt Instituttet. 2-årigt forløb i traumehealing med udgangspunkt i Peter Levines Somatic Experiencing. Certificeret stresscoach. Medlem af Psykoterapeutforeningen. Mange års erfaring med kurser i ledelse og konfliktløsning, samt supervision af psykoterapi og af socialpædagogisk arbejde med børn og unge

Comments are closed.

Subscribe to our mailing list

* indicates required Navn * Email *