TERAPI OG SUPERVISION

Vedfelt Instituttet faste undervisere tilbyder terapi, parterapi og supervision, individuelt og/eller i grupper efter aftale.
Kybernetisk psykoterapi, kombinerer og integrerer de bedste egenskaber fra de førende skoler for psykoterapi og selvudvikling.

Kybernetisk psykoterapi er en mesterlære som menneske, der udvikler den enkeltes, ofte ubevidste, potentialer.

Hvad kan psykoterapi gøre for dig?

Psykoterapi kan blandt andet hjælpe dig, der er i en udfordrende periode og hvor det måske er svært ved at finde ud af, hvad du vil med dit liv. Måske føler du dig låst fast i din livssituation og har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen med arbejde/studie/familie. Psykoterapien kan også være for dig, der føler dig stresset, angst eller deprimere. 

Vi arbejder ud fra en overordnet teori og metode, der kaldes Kybernetisk psykologi og integreret psykoterapi. Det vil sige, at vi tror på selvregulerende og selvhelbredende kræfter i personligheden, og de helings- og udviklingsmuligheder, der ligger i forholdet mellem mennesker. Vi arbejder med at stimulere ressourcer i mennesket frem for at finde fejl og mangler.

Supervision – Brug ubevidst intelligens i dit klientarbejde

Vi tilbyder supervisionsforløb af kortere og længere varighed for forskellige faggrupper: psykoterapeuter, pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere, læger og andre, hvor vi lærer at anvende ressourcerne i den ubevidste intelligens.

I stedet for at anstrenge dig for at gøre klienterne raske, kan du lære at stimulere de udviklingsmuligheder, der ligger i den ubevidste intelligens. Dette er en værdifuld bevidsthedstræning, som også vil stimulere din egen kreativitet og personlige udvikling. I dit arbejde med klienter er du selv det vigtigste redskab!
Supervisionen tager udgangspunkt i dit arbejde med klienter, som du oplever det her og nu. Forløbene tilrettelægges efter nærmere aftale med den enkelte gruppe og tilpasses dennes behov.

Terapi og supervision ved faste undervisere på instituttet

Lene Vedfelt

Ole Vedfelt

TORBEN HANSEN

Anders Vogt

Philippe Christiansen

Lisa Dahlager

Anne Maj Nielsen

Supervision – Brug ubevidst intelligens i dit klientarbejde

Derudover kan vi henvise til terapeuter rundt i landet uddannet fra Vedfelt Instituttet.

Terapi... også til reduceret pris

Udover at Vedfelt Instituttets faste undervisere tilbyder terapi og supervision er det også muligt at gå i en forløb hos en studerende til reduceret pris. De studerende er et godt stykke fremme i uddannelsesforløbet og de modtager løbende supervision. Interesserede kan henvende sig til uddannelsesleder Torben hansen på vedfeltmail@gmail.com

Modtag vores nyhedsbrev