Ressourceorienteret terapi

Vi opfatter og beskriver terapi som kommunikation og samvær på højt niveau. Det positive menneskesyn præger vores teori og metode i alle facetter. Vi anvender og træner ressourceorienteret psykoterapi, anerkendende pædagogik, ikke-voldelig kommunikation samt indsigts- og mindfulness meditationer, som befordrer nærvær, tolerance og selvaccept. Udvikling og helbredelse tager i den kybernetiske psykologi udgangspunkt i stimulering af ressourcer snarere end i at reparere fejl og mangler. Symptomer og forstyrrelser undersøges primært som mestringsstrategier, bag hvilke der gemmer sig meningsfulde forsøg på at optimere personlighedens udvikling og helhed. Konflikter søges løst på højere og mere komplekse niveauer end det niveau, hvorpå problemet udspiller sig.

Kybernetisk psykoterapi og psykologi

Vores overordnede teori og metode er en kybernetisk psykologi og psykoterapi. Den bygger på en systemisk helhedsfilosofi, et positivt menneskesyn og en integrativ metode. Den psykologiske forståelse tager udgangspunkt i forskning i selvregulerende og selvhelbredende kræfter i personligheden og de helings- og udviklingsmuligheder, der ligger i forholdet mellem mennesker.

Personlighedsmodellen er kybernetisk og beskriver menneskets bevidsthed og ubevidsthed som et hensigtsmæssigt og hyperkomplekst informationsnetværk med mange niveauer. De overordnede psykiske niveauer er ofte skjult under den normale bevidstheds overflade, og den kybernetiske psykoterapi anviser veje til at kontakte dem og udnytte deres skjulte potentialer.

Ubevidst Intelligens

Vi forholder os til det ubevidste som et intelligent system, der kan bearbejde langt større informationsmængder end bevidstheden. Den ubevidste intelligens er kreativ, den reagerer konstruktivt på ydre påvirkninger og er aktiv i den psykiske langtidsplanlægning.

En enhedsteori

Den kybernetiske psykologi er en enhedsteori, som går på tværs af kulturens traditionelle splittelser mellem følelse og intelligens, krop og sjæl, adfærd og oplevelse, individ og omverden, instinkt og ånd, natur og kultur. Den bygger på vores evne til oplevelsesmæssig helhed og har terapeutiske metoder, som omfatter alle oplevelsesmodaliteter: analyse, forståelse og indsigt, såvel om visualisering, dynamisk tegne/maleterapi, kropsterapi, følelsesbearbejdning, psykodramatekniker, drømme og meditation.

Korte og lange forløb

Den kybernetiske metode arbejder med niveaurelevante redskaber afpasset efter omfanget af de terapeutiske problemer og temaer, som skal bearbejdes. Vi har korttidsterapeutiske teknikker til løsning af specifikke problemer og har samtidig teori og metode til at arbejde med mere omfattende og langsigtet personlighedsudvikling, individuation og spiritualitet.
Her arbejder vi med lange ubrudte terapeutiske relationer og overførings-/modoverføringsprocesser, som åbner mulighed for heling af meget tidlige skader.

Integration af videnskabeligt begrundede metoder

Det er vores opfattelse, at kendskab til et bredt spektrum af terapeutiske og pædagogiske metoder potentielt øger terapeutens mulighed for at leve sig ind kompleksiteten af klienternes ytringer, så klienten føler sig set, mødt og forstået. Anvendt metodisk og teoretiske funderet kan et sådant kendskab bidrage til at facilitere klientens egen selvregulering og støtte løsning af indre og ydre konflikter. I overensstemmelse med dette integrerer undervisningen viden fra 4 evidensbaserede paradigmer, som alle har dokumenteret psykoterapeutisk effekt: Psykodynamisk / psykoanalytisk – eksistentielt humanistisk – kognitiv/adfærdsterapeutisk – systemisk/ strukturelt.

Videnskabelig beskrivelse

Videnskabelige beskrivelser af metoderne og deres mulige integration fremgår af litteraturlisten. Det undervisningsmæssige underlag kan ses i kursusplanerne samt af undervisernes faglige kvalifikationer. Forudsætninger for den kybernetiske psykologis integration af teorier og metoder findes i Ole Vedfelts mange bøger, tidsskriftsartikler, leksikon- og antologibidrag samt i deres mangfoldige referencer til moderne relevant forskning. Endvidere er der i litteraturlisten talrige henvisninger til litteratur, som både teoretisk, praktisk og evidensbaseret tager stilling til integration af psykoterapeutiske metoder.

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly