Undervisning i metoder og praksis

Kybernetisk psykoterapi har med sit mangesidige og syntetiserende teori- og metodegrundlag et bredspektret anvendelsesområde: Vi arbejder med optimering af uudnyttede ressourcer og kompetencer, med individuation, kreativitet, kærlighed, mandlighed-kvindelighed, relationer, forandring ved aldersbestemte livsvendinger, samt oplevelse af mening og andre eksistentielle temaer.

Vi behandler blandt andet arbejdsrelaterede udfordringer, parforholdsproblemer, sorg og kriser, selvværdsproblemer, stress og traumer, smerte og psykosomatik samt lette til middelsvære, depressioner. Undervisningen har fokus på kendskab til psykiatriske diagnoser og på at kunne forholde sig til psykiske grænsetilfælde.

Bag de umiddelbare gener, som fører mennesker i terapi, ligger efter vor mening ofte en drift imod en mere langsigtet og dybtgående personlighedsudvikling, som gør livet rigere og mere meningsfuldt. En alsidig menneskeforståelse og flerdimensionel metode øger efter vores opfattelse muligheden for, at terapeuten anvender netop den terapi, som passer bedst til den enkelte klients behov.

Indhold i teoriundervisningen

I undervisningen i teori indgår mange emner. Her nogle eksempler:

Uddannelses timetal

Timetal på uddannelsen er 906.

Antal timer til egenterapi/selvrefleksion

Den studerende har 210timer til egenterapi/selvrefleksion i gruppe, individuelt eller en kombination heraf under uddannelsen. Timetallet fremgår af årligt kursusbevis for procesgrupper samt af diplom ved afsluttet uddannelse

Antal timer til supervision

255timer.

Færdighedstræning i at udøve terapi

foregår under vejledning af undervisere med relevant uddannelse og praksiserfaring. Der er lærerdemonstration/forklaring af den pågældende øvelse, dens teoretiske grundlag og relevant litteratur. Øvelsen udføres af de studerende under supervision, efterreflekteres af de studerende parvis eller i mindre grupper og drøftes og evalueres i større gruppe med lærerne. Øvelserne udføres på forskellige færdighedsniveauer.

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly