Grænseflader til psykiatri og psykopatologi

Rasmus HAndest

Rasmus er læge fra Københavns Universitet, og har siden 2011 arbejdet i forskellige stillinger i Region Hovedstaden Psykiatri. Han har en bred klinisk erfaring fra bl.a. akutte modtageafsnit, intensive “lukkede” afdelinger, psykoterapeutisk enhed, ældrepsykiatrisk afdeling, kompetencecenter for affektive lidelser mm.

Ud over den kliniske erfaring har han gennem en længere periode arbejdet med de organisatoriske aspekter af psykiatrien, bl.a. som formand for Foreningen af Yngre Psykiatere, og bestyrelsesmedlem i Dansk Psykiatrisk Selskab. Et særligt fokus har været uddannelsen af psykiatere gennem en årerække at have været medlem af, og formand for, Dansk Psykiatrisk Selskabs videreuddannelsesudvalg.

Modtag vores nyhedsbrev