• Firewalking juni 2020 med Lene Vedfelt

    På mine Firewalking kurser er mange mennesker kommet i kontakt med den essentielle mening med deres liv, og det de skal realisere i verden. Lørdag den 20. juni kl. 11.00 til sidst på aftenen. At ar...
  • Det supramodale rum –bindeleddet mellem krop sjæl og ånd.

    1 årigt fortsætterhold i 2020 med Lene og Ole Vedfelt Det supramodale rum er et indre psykisk værksted, hvor følelser, tanker, visuelle forestillinger og kropsoplevelser indgår i dynamiske helhe...