Drømme, indre landskaber og meditation, Kursus på Vækstcenteret Nørre Snede med Torben Hansen

Et væsentligt aspekt ved meditativ træning er arbejdet med at bringe kroppen og sindet i ro og balance. Denne fredfyldte væren er et frugtbart udgangspunkt for at møde de sider af os selv, som endnu ikke er bearbejdede og integrerede i personligheden. Paradokset er dog, at de selv samme sider kan vanskeliggøre meditativ fordybelse og kan få os til at føle os alt andet end fredfyldte.

Bedre balance i liv, følelser og eksistentielle dimensioner kan gavne en dybere afspænding i meditativ praksis. Arbejdet med de indre landskaber giver mulighed for at det, der tidligere blev oplevet som forstyrrelse i meditation, nu i højere grad bliver erkendt, rummet og integreret som udviklende aspekter i den personlige modning.

På en ressourceorienteret måde vil vi med meditativ klarhed og stilhedens sensitivitet udforske krop, følelser, indre billeder, fantasier, nattens drømme, alt betragtet som sammenhængende dynamiske processer.

På kurset er drømmearbejde et væsentligt element. Drømme afspejler mønstre, som ligger bag vores vågne handlemåder. De er det ubevidstes talerør, og de er et udtryk for vores fællesmenneskelige fundament. Sammen med krop, følelser, indre billeder og fantasier taler drømmene om fortidens uløste problemstillinger, udfordringer her og nu, og peger på fremtidige udviklingsmuligheder.

Udover Vækstcenterets metodiske grundlag er udgangspunktet for kurset den kybernetiske psykologi som beskrevet i Ole Vedfelts mange bøger og artikler.

Vi vil veksle mellem stillesiddende indre øvelser, meditation, drømmearbejde, kropsarbejde med videre. Dialog og udveksling omkring den enkeltes proces vil indgå.

Kurset er for alle med interesse i personlig udvikling og meditation.

Underviser: Torben Hansen

Tilmelding:  Klik her