Meditation, drømme og det indre arbejde. Kursus på Vækstcenteret Nørre Snede

Meditation, drømme og det indre arbejde

Et væsentligt aspekt ved meditativ træning er arbejdet med at bringe kroppen og sindet i ro og balance. Denne fredfyldte væren er et frugtbart udgangspunkt for at møde de sider af os selv, som endnu ikke er bearbejdede og integrerede i personligheden. Paradokset er dog, at de selv samme sider kan vanskeliggøre meditativ fordybelse og kan få os til at føle os alt andet end fredfyldte.

Hvad gør man så?

Et bud er at arbejde med selvudvikling og indsigts- og mindfulness-meditationer i en bevidst og struktureret samklang.

Meditative øvelser kan muliggøre balance og give mod til at tage de næste skridt i udviklingsprocessen. Omvendt kan det indre arbejde, der handler om selverkendelse og dermed samling af og kontakt til personlighedens forskellige fragmenter, være det, der gør en meditativ fordybelse mulig.

Det kan være en møjsommelig, men også dybt meningsfuld proces.

Drømme afspejler mønstre, som ligger bag vores vågne handlemåder. De er det ubevidstes talerør, og de er et udtryk for vores fællesmenneskelige fundament. Drømmene forholder sig til fortidens uløste problemstillinger, til udfordringer her og nu, og de peger på fremtidige udviklingsmuligheder.

Når vi bevidst forholder os til det indre mange-dimensionale rum, gennem eksempelvis drømmearbejde, bringer vi os i kontakt med væsentlig information som kan hjælpe os til dybere integration og modning af personligheden.

Udover elementer fra ”vækstcenterpædagogikken” er det metodiske udgangspunkt for kurset den integrerede psykoterapi og kybernetisk psykologi, som er beskrevet i Ole Vedfelts mange bøger og artikler.

Vi vil veksle mellem stillesiddende indre øvelser og meditation, drømmearbejde, kropsarbejde og kreative udtryk.

Underviser: Torben Hansen

Tilmelding:  Klik her

Subscribe to our mailing list

* indicates required Navn * Email *