Se her foredrag med Ole Vedfelt afholdt ved Psykoterapeut foreningens jubilæumskonference september 2018.

Psykoterapi: Symptom lindring eller mesterlære som menneske

De store psykoterapeutiske pionerer har alle bevæget sig på kanten af den etablerede intellektuelle forståelse af verden og menneskene og har været med til udvide den kollektive bevidsthed.

I dag hvor flere og flere mennesker går ned med stress, angst, depression og psykiatrisk diagnosticerede lidelser, må vi spørge om psykoterapierne skal være senmoderne institutioner, der reparerer fejl og mangler i den enkelte, eller om de skal være en vigtig del af en stadigt voksende bevægelse for at udforske og møde menneskesindet i dets kompleksitet og mangfoldighed.

Ethvert terapeutisk møde rummer ifølge Ole Vedfelt en mulighed for at løse konflikter på et højere niveau end der, hvor de umiddelbart udspiller sig. Det der for en overfladisk betragtning ligner et sammenbrud, urimelig adfærd eller begyndelsen til social nedtur kan for den kreative terapeutiske indstilling vise sig at være et gennembrud på vej mod en grundlæggende ny og mere sammenhængende orden.

Ole Vedfelt tager udgangspunkt i sin omfattende praksisindsigt i de fleste sektorer af psykoterapeutisk behandling: psykoanalyse og analytisk psykologi, pædagogisk psykologisk rådgivning, arbejde med børn og unge, modne menneskers individuationsproces, døende og hospicepatienter, torturofre og krigstraumer, spiritualitet, meditation og personlig udvikling, individuel terapi, parterapi og grupper, psykiatri og psykoser.

Hans gennemgående erfaring er, at der er en snæver sammenhæng mellem ’det indre arbejde’ og de ydre relationer. Jo mere harmoni man får mellem de indre aspekter af personligheden, jo mere harmoni vil man bidrage med i den ydre verden. Jo mere vi tager vare på vores indre natur, jo mere vil vi tage vare på naturen omkring os. Den gode terapi skal kunne forholde sig til kompleksiteten og diversiteten i det senmoderne samfund, og den bør være en ’mesterlære som menneske’.