Psykoterapeutuddannelse

Vedfelt Instituttet i Gadevang ligger tæt på skoven.

Vedfelt Instituttets psykoterapeutuddannelse 

Psykoterapeutuddannelsen er for dig, der gerne vil arbejde med dig selv og dine relationer, samtidig med at du får en kvalificeret faglighed til at kunne hjælpe andre mennesker. Vedfelt Instituttet har en gruppe erfarne, kærlige og højt uddannede lærere på internationalt niveau, som er på forkant med den nyeste viden om sammenhænge mellem krop, psyke og spiritualitet.

På uddannelsen vil du komme til at arbejde med ressourceorienterede samtalemetoder, drømme, kropssansning, dynamisk tegneterapi, mindfulness, dybdemeditation og fordybelse, relationer, analyse og kognitive metoder. Metoderne hjælper dig med at komme i kontakt med dine egne og dine klienters skabende kræfter. Forløbet er bygget op, så du nænsomt men systematisk kommer til at møde ukendte sider af dig selv, som vil få afgørende betydning for dit liv og din selvoplevelse. Samtidig bliver du introduceret til en sammenhængende teori om det at være menneske og terapeut.

På normeret tid tager uddannelsen 4 år. Du kommer i uddannelsesforløbet til at arbejde med 1) Teori og metode, 2) Egenterapi/selvrefleksion, 3) Supervision, 4) Færdighedstræning i at udøve terapi/praksiserfaring.

Uddannelsen er delt op i en 1-årig grundtræning og en 3-årig overbygning. Kursisterne på grundtræningen kan være mennesker, der søger personlig udvikling, professionel kompetenceudvikling, eller mennesker, som ønsker at tage den fulde psykoterapeutuddannelse. Psykoterapeut uddannelsens menneskesyn

Vores menneskesyn

På Vedfelt Instituttet opfatter vi mennesket som et grundlæggende socialt individ, hos hvem medmenneskelighed og kærlige egenskaber kan bringes i harmoni med personlighedens velbefindende, egeninteresse og sundhed. Dette menneskesyn underbygger vi med psykoterapiforskning, forskning i medmenneskelighed. Det støtter sig til en moderne spædbarnsforskning, som bekræfter, at mennesket fra fødslen er et selvregulerende og socialt væsen. Dette danner baggrund for vores faglige etik og en demokratisk undervisning efter moderne pædagogiske principper med engagerede og ansvarlige undervisere.

Psykoterapeutuddannelsens teoretiske fundament

Vedfelt Instituttets overordnede teori bygger på en opfattelse, hvor bevidstheden har mange forskellige niveauer og oplevelsesmåder. Det kaldes en kybernetisk psykoterapi og psykologi, fordi det kan rumme kompleksiteten i den enkelte og beskriver mennesket som et væsen, der grundlæggende er selvregulerende, og som skal mødes på dets egne præmisser. Vi bygger på en systemisk helhedsfilosofi, et positivt menneskesyn og en integrerende metode, som på en sammenhængende måde anvender det vigtigste i forskellige terapiretninger. Foruden dette kommer du også til at arbejde med blandt andet: ressourceorienteret terapi, ubevidst intelligens, personlighedsteori, meditation og meget mere.

Det er vigtigt for os, at Vedfelt Instituttets psykoterapeutuddannelse har et formål, der rækker ud over den enkelte og kan bidrage til en bedre og mindre konfliktfyldt verden.

 

Subscribe to our mailing list

* indicates required Navn * Email *