Psykoterapeutuddannelse

Vedfelt Instituttets uddannelse og menneskesyn:

Psykoterapeutuddannelsen er for dig, der gerne vil arbejde med dig selv og dine relationer, samtidig med at du får en kvalificeret faglighed til at kunne hjælpe andre mennesker. Vedfelt Instituttet har en gruppe erfarne, kærlige og højt uddannede lærere på internationalt niveau, som er på forkant med den nyeste viden om sammenhænge mellem krop, psyke og spiritualitet.

Uddannelsens indhold

På uddannelsen vil du komme til at arbejde med ressourceorienterede samtalemetoder, drømme, kropssansning, dynamisk tegneterapi, mindfulness, dybdemeditation og fordybelse, relationer, analyse og kognitive metoder. Metoderne hjælper dig med at komme i kontakt med dine egne og dine klienters skabende kræfter. Forløbet er bygget op, så du nænsomt men systematisk kommer til at møde ukendte sider af dig selv, som vil få afgørende betydning for dit liv og din selvoplevelse. Samtidig bliver du introduceret til en sammenhængende teori om det at være menneske og terapeut.

Psykoterapeutuddannelsen ved Hillerød og i København

Psykoterapeut uddannelse finder sted dels i naturskønne omgivelser i Hillerød, kun en halv time fra København med offentlig transport og dels i København. På normeret tid tager uddannelsen 4 år. Du kommer i uddannelsesforløbet til at arbejde med 1) Teori og metode, 2) Egenterapi/selvrefleksion, 3) Supervision, 4) Færdighedstræning i at udøve terapi/praksiserfaring.

Optagelseskrav

Alle kan søge om at blive optaget på Vedfelt Instituttets psykoterapeutuddannelse. Uddannelsen er normeret til 4 år delt op i en 1-årig grundtræning og en 3-årig overbygning. Kursisterne på grundtræningen kan være mennesker, der søger personlig udvikling, professionel kompetenceudvikling, eller mennesker, som ønsker at tage den fulde psykoterapeutuddannelse. Læs mere om psykoterapeutuddannelsens optagelseskrav nedenfor.

Psykoterapeut uddannelsens menneskesyn

På Vedfelt Instituttet opfatter vi mennesket som et grundlæggende socialt individ, hos hvem medmenneskelighed og kærlige egenskaber kan bringes i harmoni med personlighedens velbefindende, egeninteresse og sundhed. Dette menneskesyn underbygger vi med psykoterapiforskning, forskning i medmenneskelighed. Det støtter sig til en moderne spædbarnsforskning, som bekræfter, at mennesket fra fødslen er et selvregulerende og socialt væsen. Dette danner baggrund for vores faglige etik og en demokratisk undervisning efter moderne pædagogiske principper med engagerede og ansvarlige undervisere.

Psykoterapeutuddannelsens teoretiske fundament

Vedfelt Instituttets overordnede teori bygger på en opfattelse, hvor bevidstheden har mange forskellige niveauer og oplevelsesmåder. Det kaldes en kybernetisk psykoterapi og psykologi, fordi det kan rumme kompleksiteten i den enkelte og beskriver mennesket som et væsen, der grundlæggende er selvregulerende, og som skal mødes på dets egne præmisser. Vi bygger på en systemisk helhedsfilosofi, et positivt menneskesyn og en integrerende metode, som på en sammenhængende måde anvender det vigtigste i forskellige terapiretninger. Foruden dette kommer du også til at arbejde med blandt andet: ressourceorienteret terapi, ubevidst intelligens, enhedsteori. Læs mere om vores videnskabelige udgangspunkt, personlighedsteori og etik og metoder her: Psykoterapeutuddannelsens teoretiske fundament.

Det er vigtigt for os, at Vedfelt Instituttets psykoterapeutuddannelse har et formål, der rækker ud over den enkelte og kan bidrage til en bedre og mindre konfliktfyldt verden.

Uddannelse og kurser til op mod halv pris (bruttolønsordninger)

Nogle af vores studerende får helt eller delvist betalt deres kurser eller uddannelser af deres arbejdsgiver. Såfremt du ikke har denne mulighed, men ser uddannelsen som relevant i forhold til dit arbejde eller måske for din fremtidige karriere, så er der måske mulighed for, at du selv kan få uddannelsen for cirka halv pris.
Via en såkaldt bruttolønsordning/ lønomlægningsaftale kan din arbejdsgiver betale kurset eller uddannelsen mod at modregne dette i din bruttoløn. Det koster dermed ikke din arbejdsgiver penge, og du betaler selv, men med dine lønkroner før skat. Dette kan spare dig for det mellem en tredjedel og det halve.

Struktur og indhold

Uddannelsens struktur og indhold, Videnskabeligt udgangspunkt, personlighedsteori,  læs mere…

Fagspecifikke undervisere

Undervisning og kvalitetssikring hos os er et must. Derfor er vores undervisere anerkendte… læs mere…

Eksterne Censorer

Vi ønsker at fremme personlig udvikling og modenhed hos mennesker, der vil arbejde med sig selv, læs mere…

Organisation og Ledelse

Ansvarlige leder for Vedfelt Instituttet er Lene Vedfelt og Ole Vedfelt. De har det overordnede, læs mere…

Uddannelsens formål

Vi ønsker at fremme personlig udvikling og modenhed hos mennesker, der vil arbejde med sig selv og læs mere…

Undervisere

Vedfelt instituttets undervisere er højt kvalificerede, her kan du læse mere detaljeret om de enkelte, læs mere…

Optagelseskriterier

Som led i at sikre en forsvarlig uddannelse implementerer vi kvalitets- og læs mere…

Priser og Økonomi

Læs mere her og under de forskellige kurser. læs mere…

 

Subscribe to our mailing list

* indicates required Navn * Email *