Hele Publikationslisten med bøger og artikler fra 1985 –

Vedfelt, Ole (2017) A Guide to the World of Dreams  – An Integrative Approach to Dreamwork. Routledge. London & New York

Vedfelt, Ole (2016) Psychosis as a Means to Individuation – A case of severe psychosis healed through working with dreams, active imagination and transference. Presentation at the 20th Congress of the International Association for Analytical Psychology, Kyoto (Einsiedeln Switzerland. Daimon Verlag 2017)

Vedfelt, Ole (2016):  Det indre arbejde og den kollektive betydning – om Jungs røde bog. Vækstcentret Nørre Snede.  https://aandihverdagen.vaekstcenteret.dk

Vedfelt, Ole & Nielsen, Teresa (2014): “En psykologisk læsning af bogværkerne Forvandlede Blomster og Livets Skove”. I: Jens Lund: Mesterlige art nouveau arabesker. s. 89-153. Vejen Museum of Art. Denmark.

Vedfelt, Ole (2013): “The phenomenology of the Spirit in Childhood Memories – an investigation of early numinous experiences in a De-sacralized World”. Presentation at the XIXth International Congress for Analytical Psychology.

Vedfelt, Ole (2012): Din guide til drømmenes verden. 333 sider. Illustreret. Gyldendal København.

Vedfelt, Ole (2011): “Spontane spirituelle barndomsoplevelser
og omgivelsernes indflydelse på dem”. I: Mystik – i religion, filosofi og litteratur. En antologi. Redaktion: Haaning, Aksel. Riisager, Magnus side 353-385. Forlaget Univers www.forlagetunivers.dk.

Vedfelt, Ole (2009): “Cultivating Feelings through Working with Dreams”. I: Jung Journal. Culture and Psyche. Fall 2009 Vol. 2. nr. 4 The San Fransisco Jung Institute Library Journal.

Vedfelt, Ole (2008): “Drømme og Videnskabsteori”. I: Psyke og Logos, 2008 nr. 2, Temanummer om Psykologiens videnskabelighed. side 310-356 Dansk Psykologisk Forlag, Kbh.

Vedfelt, Ole (2007): “Religiøse Højdepunktsoplevelser i transpersonligt, psykodynamisk og kybernetisk perspektiv”. I: Psyke og Logos 2007 nr. 2. Temanummer om Religionspsykologi. Dansk Psykologisk forlag.

Vedfelt, Ole (2007): Drømmenes dimensioner. Ny ajourført og udvidet udgave. Gyldendal, København.

Vedfelt, Ole (2005): “Drømmearbejde – teori og praksis”. I: Psykoterapi i Danmark – Brikker af en helhed. Red. Susanne van Deurs og Stig Dankert Hjort. Side 89-110. Psykoterapeutforeningens forlag. København.

Vedfelt, Ole (2004): “Dreams as Unconscious Intelligence – A cybernetic theory”. Foredrag på 21st Annual International Conference of the International Association for the Study of Dreams. Kan købes over nettet fra the International Association for the Study of Dreams, Central Office.

Vedfelt, Ole (2003): Vedfelt i Koplevs Krydsfelt Danmarks Radio P1. 2 timers samtale med Kjeld Koplev om Manden og hans indre kvinder. Kan høres på nettet DR1.

Vedfelt, Ole (2003): Manden og Hans Indre Kvinder – Mand i Alle Livsfaser. 400 sider, 345 referencer. Gyldendal, København.

Vedfelt, Ole (2002): Ubevidst Intelligens. Ny udvidet udgave. 380 sider 225 referencer. Gyldendal, København.

Vedfelt, Ole (2002): Termer til C.G. Jungs psykologi. 40 opslag, ca. 55 normalsider. I: Ole Andkjær Olsen, red.: Psykodynamisk Leksikon Gyldendal, København.

Vedfelt, Ole (2002): “Ny drømmeforskning”. I: Danmarks Nationalleksikon. Supplementsbind. Gyldendal, København

Vedfelt, Ole (2002): Einführung in eine Kybernetiche Psychologie i Zeitschrift für Biosynthese nr. s. 18- 47 Heiden. Schweiz.

Vedfelt, Ole (2001): “Fra Jung til Kybernetisk psykologi”. I: Skogemann, Pia: Symbol, analyse, virkelighed – Jungiansk teori og praksis i Danmark. Linhardt og Ringhof. København.

Vedfelt, Ole (2001): “The supramodal space A missing link between body, soul and spirit”. Conference paper. Conference on Body-psychotherapy. Institute for Biosynthesis. Zürich.

Vedfelt, Ole (2001): “Dreams – Working attiudes. Multidimensional Dream Understanding and Bodily Associations”. I: Cambridge (2001): Proceedings of The Fifteenth International Congress for Analytical Psychology. Page 269-277 Daimon Verlag Switzerland.

Vedfelt, Ole (2000): “Delpersonligheder, objektrelationer og kybernetisk netværksteori”. I: Psyke og Logos, nr. 2, 2000. Dansk Psykologisk Forlag. København.

Vedfelt, Ole (2000): “Consciousness – Introduction to Cybernetic Psychology in Energy & Character”. I: International Journal of Biosynthesis -Somatic Psychotherapy (Part 1, april, s. 38-55) (Part 2, august, s. 42-61)

Vedfelt, Ole (2000): Ubevidst Intelligens – Du ved mere end du tror. (En syntese af vor viden om ubevidste processer på baggrund af moderne psykoterapeutisk og almenpsykologisk forskning. En videreudvikling af min kybernetiske psykologi og netværksteori fra Bevidsthed. Indeholder en samlet metateori om personlighedsudvikling.) 350 sider. Gyldendal. København. Svensk udgave 2001. Polsk udgave 2002.

Vedfelt, Ole (1999): “The dreams many faces”. Conference paper and workshop at The Association for the Study of Dreams. University of California. Santa Cruz.

Vedfelt, Ole (1999): “Consciousness and Modern Psychotherapy”. Forelæsning ved Universitetet i Warszawa. Publiceret på polsk i Albo Albo, Inspiracje Jungowskie, oktober 1999.

Vedfelt, Ole (1998): “Consciousness and Cybernetics”. Indlæg og artikel til International Jungiansk konference Ålborg, maj 1998.

Vedfelt, Ole and Rubow, Cecilie (1998): “Religion og oplevelse”. I: Kritisk Forum for Praktisk Teologi, No. 73 Sept. 98, pg. 70-80

Vedfelt, Ole (1997): “Traumatiske erindringer i psykoterapi: Fantasi eller virkelighed?” Projekt støttet og godkendt af Statens humanistiske forskningsråd. Resultater indgår i Ubevidst intelligens (2002).

Vedfelt, Ole (1996): “Bevidsthedens programmer”. Lægemagasinet oktober 1996.

Vedfelt, Ole (1996): “Drømmene og deres betydning”. Psykiatri-Information nr. 3, september 1996.

Vedfelt, Ole (1996): “Drømme”. Encyklopædi-artikel, 20 spalter, i Danmarks Nationalleksikon Bind V. Gyldendal, København.

Vedfelt, Ole (1996): “Det kvindelige i manden – mandens overgangsalder”. Lægemagasinet nr. 21, 1996.

Vedfelt, Ole (1996): Bevidsthed. Bevidsthedens niveauer. Gyldendal, København. 360 sider, 280 ref. (Om bevidstheden i vestlig kultur og en ny systemteoretisk bevidsthedspsykologi, der integrerer væsentlige elementer fra de psykoterapeutiske hovedskoler.) Tysk udgave 1999 Polsk udgave 1999.

Vedfelt, Ole (1996): “The Dreams and their Meaning”. Psychiatry-Information No. 3, september 1996.

Olsen, O. Andkjær og Vedfelt, O. (1992): “Det ubevidstes mange ansigter. En historisk oversigt”. I: Psyke og Logos, 1992, 13, 11-41. 59 ref. Dansk Psykologisk forlag, København.

Vedfelt, Ole (1991): “Fra de indre billeders verden”. I: Psyke og Logos, 1991, 13, s. 238-45. Dansk Psykologisk forlag, København.

Vedfelt, Ole (1991): “Rejse i det indre univers”. Kortfilm om psykoterapi. Statens Filmcentral. og DR TV 1996.

Vedfelt, Ole (1991): “Den drømmende bevidsthed”. Berlingske Tidendes kronik 28. juni.

Vedfelt, Ole (1991): “Udkast til en mangedimensional drømmeteori”. I: Psyke og Logos, 12, 21-42. 43 ref. Dansk Psykologisk Forlag, København.

Olsen, O. Andkjær og Vedfelt, O. (1991): “Indledende bemærkninger om drømmetydning og drømmeforskning”. I: Psyke og Logos, 1991, 12, 9-20. 30 ref. Dansk Psykologisk Forlag, København.

Vedfelt, Ole (1989): Drømmenes Dimensioner. Gyldendal, København. 412 sider, 510 ref. (Et internationalt standardværk om drømmenes væsen, funktion og fortolkning.) Engelsk oversættelse støttet af Statens Humanistiske Forskningsråd. I øvrigt udkommet på norsk (1994), svensk (1996) og tysk, hollandsk og polsk 1997, USA (2000 og 2001) USA og UK (2002.)

Vedfelt, Ole (1988): “Vi må undgå fortidens splittelser”. I: Bering, Elna: Hvad er psykoanalyse. S. 126-145. Rosinante, København. (Om psykoterapeutiske metoder.)

Vedfelt, Ole (1987): “Little Red Cap i Holbek”. I: Bengt: Interpretation of Fairytales. Helsinki. (En jungiansk eventyranalyse)

Vedfelt, Ole (1985): Det kvindelige i manden. Gyldendal, København. 210 sider. 80 ref. 4. udgave 1996. (Casebeskrivelser og teoridannelser med udgangspunkt i to analysanders drømmemateriale.) Svensk udgave 1985. Polsk udgave 1995.