Det terapeutiske arbejde med drømme og indre symboler – Fagligt og personligt inspirerende kursusforløb i Jylland 2021 for psykologer og psykoterapeuter

Det terapeutiske arbejde med drømme og indre symbolerFagligt og personligt inspirerende kursusforløb ved Torben Hansen og Henriette Løvdal

Drømme bringer os i overensstemmelse med det væsentlige i tilværelsen. Tager vi drømmene alvorligt, bliver de som en aldrig svigtende ven, der viser os nye veje og peger på ukendte sider af os selv og vores forhold til verden omkring os. (Vedfelt 2012).                     

Vedfelt Instituttet tilbyder 6 dage med indføring i Vedfelt-metoden og terapeutisk arbejde med drømme og symboler – specielt målrettet psykologer og psykoterapeuter. Det er også muligt at deltage som psykolog- eller terapeutstuderende.

Dine klienters indre billeder og hermed også drømme er vigtige. At bruge symboler og drømme i dit arbejde med klienter åbner for en mangfoldighed af muligheder i terapien. Men mange psykologer og terapeuter føler sig usikre på, hvordan de kan bruge drømmemateriale og symboler i deres arbejde.

Måske har du på din uddannelse kun haft få timer om emnet. Måske har du ikke arbejdet med dine egne drømme og føler dig derfor usikker på at arbejde dybere med klientens indre billeder, som fx drømme, i den terapeutiske proces.

Det er berigende at arbejde med drømme, både privat og som en integreret del af din terapeutiske praksis. Vores drømme peger på det, som er vigtigt for os. I et symbolsprog får vi præcise og nuancerede billeder på vores følelser og livsmuligheder, som vi ellers i en travl hverdag kan være tilbøjelige til at overse. Derfor kan vi gøre drømmene til en vigtig ressource i vores liv.

Kurset henvender sig derfor til dig, der er nysgerrig på arbejdet med drømme og symboler – eller som ønsker at få videre inspiration til det arbejde, du allerede gør.

Kurset består i en kombination af teori, procesarbejde/terapi, indsigtsmeditationer og meditationer, der træner den neutrale iagttagelsesevne samt superviserede øvelser.

Det teoretiske udgangspunkt er Ole og Lene Vedfelts integrerede psykoterapi, hvor de klassiske drømmeskoler fra Freud, Jung og frem til moderne drømmeforskning integreres i en samlet overordnet teoretisk ramme kaldet den kybernetiske psykologi. Den kybernetiske psykologi er beskrevet i Ole Vedfelts mange anmelderroste bøger og artikler.

Hvis du ikke eller kun sjældent husker drømme kan du sagtens deltage alligevel.

Hvornår: 2021:  Kursusdagene afholdes i 3 moduler à 2 dage:

Kursus 1: 25.+26. januar

Kursus 2: 26.+27. april

Kursus 3: 21.+22. juni

Alle dage kl. 10.15 – 16.30

Sted:  8766 Nørre Snede

Underviser: Torben Hansen. Uddannelsesleder, underviser og supervisor på Vedfelt Instituttet og med psykoterapeutisk praksis i Nørre Snede. Henriette Løvdal, psykoterapeut i Esbjerg og cand.mag i litteraturvidenskab. Underviser og supervisor på Vedfelt Instituttet.

Overnatning kan arrangeres før og/eller efter kursusdagen hvis du har lang transport.

Pris for alle 6 dage inkl. frugt, kaffe og the: 9.600  / studerende 7.600

  1. rate ved tilmelding senest 1.11.2020 kr. 3.200
  2. rate senest 1.2.2021 kr. 3.200
  3. rate senest 1.4.2021 kr. 3.200

Indbetales via bankoverførsel til Arbejdernes Landsbank Reg. nr. 5379 Konto 0000337552

Tilmelding: Send en mail til vedfeltmail@gmail.com