Bevidsthedens klare lys og sjælens dunkle dybder. Avanceret fortsætterhold 2019

Vi har fra de østlige meditationsskoler fået vigtig viden om bevidsthedsniveauer og tilstande som tidligere var ukendte i vores del af verden.  Samtidig har den europæiske kultur med sine dynamiske psykoterapier udforsket den individuelle sjæls dunkle dybder på måder som hidtil var usete. På kurset integrere vi disse erkendelses- og oplevelsesformer i en samlet helhed, som er relevant for dit personlige liv, dine relationer og dit forhold til vort moderne samfund. Kurset giver teori, metode og færdighedstræning til selvudvikling og arbejde i psykoterapeutisk praksis.

Kurset er oplevelsesorienteret og tager udgangspunkt i deltagernes selvudvikling og arbejde med eget personligt materiale. På kurset anvender vi drømme, meditation, kropsarbejde og kreativt udtryk. Dette kombinerer vi med psykodynamisk forståelse og mindful kommunikation.

Metoden er udviklet gennem Ole og Lene Vedfelts mangeårige erfaring med grupper og egenterapi, meditation og selvudvikling. Vi mener, at mennesker er komplekse væsener med individuelle behov og udviklingsmuligheder, som kan fremelskes i en fælles opdagelsesproces.

Teorierne og metoderne er velbeskrevet og videnskabeligt begrundet i Ole Vedfelts bøger og artikler og nu også af psykoterapeuter, der er uddannede fra Vedfelt Instituttet. Vi integrerer de vigtigste aspekter af psykodynamiske metoder, Jungs analytiske psykologi, ressourceorienteret kropspsykoterapi, gestaltterapi og psykodrama og inddrager mindfulness og selvudviklings meditationer, bl.a. inspireret af Bob Moores og A. H. Almaas’ metoder. Dette er integreret i en system- og informationsteoretisk ramme under betegnelsen kybernetisk psykologi- og psykoterapi.

Det samlede forløb er på 80 timer og består i en kombination af teori, egenterapi og superviserede øvelser.

Tid: 4 forlængede weekends i 2019.

Fredag kl. 17.00-21.30, lørdage 9.30- ca.18.00 og søndage kl. 9.30-17.30

25.- 27 Januar  3.- 5 Maj 20.- 22 September 22.- 24 November

Der er to pauser af 15 minutters varighed henholdsvis formiddag og eftermiddag med the/kaffe. Frokostpausen varer 1¼ time.

Sted: Gribskovvænget 29, Gadevang, 3400 Hillerød

Pris og betaling:Det samlede kursusgebyr er kr. 16.000,-   

Kursusgebyret betales med depositum og to følgende rater til Danske Bank på reg. 4448, konto 0004880358 v. Lene og Ole Vedfelt. Betaling mærkes med kursus nr. 19P08.

Depositum kr. 4.000,- 3. december 2018
1. rate   kr. 6.000,- 14. januar 2019
2. rate   kr. 6.000,- 12. august 2019

Tilmelding og betaling er bindende for hele kurset. Det skal bemærkes, at man er forpligtet til at indbetale hele kursusafgiften på kr. 16.000,- uanset om man eventuelt bliver forhindret i at deltage.

Hvis kurset er overtegnet, bliver deltagelse afgjort ud fra indbetalingsdato for depositum.