Optagelse

psykoterapeut-uddannelse-storSom led i at sikre en forsvarlig uddannelse implementerer vi kvalitets- og evalueringskriterier for psykoterapeutuddannelser, som anbefalet af Dansk Psykoterapeut Forening. Vedfelt Instituttet er på denne baggrund blevet gennemgået af det uafhængige  evalueringsinstitut Reflektor uden anmærkninger. Dette gælder således også vores optagelsesprocedure.

At deltagerne er kvalificerede til den 1-årige grundtræning sikres ved indledende vurdering af CV og samtale, samt løbende evalueringer af processen modul for modul. For at sikre et højt niveau optager vi på vore kurser personer, som har livs- og erhvervserfaring samt en substantiel baggrund med individuel egenterapi eller gruppeterapi.

Grundtræningen på 80 timer kan således følges op af en 3-årig overbygning på 880 timer (incl. individuel egenterapi). På overbygningen udføres de bedømmende funktioner af andre lærere end de procesorienterede terapeuter. For deltagere der har fuldført 80 timer i procesgruppe før 2013 gives dispensation for 80 timer.

At deltagerne er kvalificerede til deltagelse i overbygningen sikres ved den indledende vurdering af CV og desuden gennemføres en evaluerende dialog. Denne danner baggrund for instituttets vurdering af ansøgerens eventuelle optagelse.

Se nærmere i supplement II til studiebeskrivelsen vedrørende optagelseskriterier.

Optagelseskrav ifølge Evalueringsinstituttet Reflektors evalueringsskema:

Ansøgerne skal have en relevant lang eller mellemlang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter som fx psykolog, læge, lærer,
sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut eller pædagog. Andre med uddannelser på tilsvarende niveau kan dog optages efter en konkret vurdering.
Herudover skal ansøgeren have efterfølgende praktisk anvendelse af uddannelsen i minimum 3 år eller anden relevant erhvervserfaring.

Uddannelsesstedet skal kunne tilvejebringe en oversigt over de studerende og grundlaget
for optagelse, herunder beskrivelse af evt. dispensationsgrundlag.

Indskrivningen på en psykoterapeutisk uddannelse kan således foregå ved optagelse på
kvote 1, kvote 2a:
Kvote 1: Ansøgere med en relevant lang (5 år) eller mellemlang (3 år) videregående
uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter som fx psykolog,
læge, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut eller pædagog.

Kvote 2a: Ansøgere med en videregående uddannelse, der ikke er relevant og ikke af
psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter. Optagelsen baseres på en personlig samtale, hvoraf alder, modenhed, motivation og erhvervserfaringer klarlægges med det formål at vurdere tilstrækkeligheden heraf i forhold til kravene på den enkelte psykoterapeutiske uddannelse.

 

Comments are closed.

Subscribe to our mailing list

* indicates required Navn * Email *