Ny artikel af Ole Vedfelt

Skrevet af Torben i kategorien Blog with Kommentarer lukket til Ny artikel af Ole Vedfelt

”Min erfaring fra mange års psykoterapeutisk arbejde er, at der er en snæver sammenhæng mellem ’det indre arbejde’ og de ydre relationer. Jo mere harmoni man får mellem de indre aspekter af personligheden, jo mere harmoni vil man bidrage med i den ydre verden. Jo mere vi tager vare på vores indre natur, jo mere vil vi tage vare på naturen omkring os. Den gode terapi bør være en ’mesterlære som menneske” (Vedfelt).

Psykoterapiforeningens 25 års jubilæums nummer indledes med Ole Vedfelts nye artikel ”Den nødvendige kompleksitet”, om psykoterapiens historie fra 1960’erne og frem til i dag. Et historisk rids der også beskriver Vedfelt Instituttets historie
Det gennemgåede tema i artiklen er den i tidens løb vekslende tendens til at indsnævre eller udvide opfattelsen af personlighedens facetter og muligheder. Vedfelt peger på, at vi lige nu er i en periode af indsnævring. Psykoterapi i offentlig regi er i vor tid i vid udstrækning præget af skemalagt mentaltræning og adfærdsregulering, der forsøges begrundet i naturvidenskabelige evidensbaserede principper.
Men dette skal ifølge Vedfelt ses i sammenhæng med den generelle tendens til topstyring i hele den offentlige sektor. Vedfelt viser, hvordan der udenfor den offentlige enklave stortrives en forskning, der giver evidens f.eks. for drømmenes afgørende betydning for mental sundhed, og muligheden for og betydningen af følelsesmæssig heling og menneskelig modenhed.
Artiklens grundtanke ”Den nødvendige kompleksitet” er at mennesket hele tiden er aktiv problemløsende igennem selvudviklende erkendelse og selverfaring. En proces der styrkes ved at rumme personlighedens og det ubevidstes komplekse eller sammensatte tydningsmuligheder.
Artiklen kan lånes i bibliotekernes artikelsamlinger og du kan købe jubilæumsnummeret i løssalg ved henvendelse til foreningens sekretariat, kontakt@dpfo.dk eller tlf. 7027 7007. Bladet indeholder i øvrigt mange andre gode artikler.
Sommerhilsener!
Torben Hansen, Uddannelsesleder & Henrik Hass, Underviser

Comments are closed.