Kort om uddannelsen

Psykoterapeutuddannelsen er for dig, der gerne vil arbejde med dig selv og dine relationer, samtidig med at du får en kvalificeret faglighed til at kunne hjælpe andre mennesker. Vedfelt Instituttet har en gruppe erfarne, kærlige og højt uddannede lærere på internationalt niveau, som arbejder ud fra en omfattende forskningsbaseret viden om sammenhænge mellem krop, psyke og spiritualitet.

På uddannelsen kommer du blandt andet til at arbejde med ressourceorienterede samtalemetoder, drømme, kropssansning, dynamisk tegneterapi, mindfulness, dybdemeditation og fordybelse, relationer, analyse, kognitive metoder. Metoderne hjælper dig med at komme i kontakt med dine egne og dine klienters skabende kræfter. Forløbet er bygget op, så du nænsomt men systematisk kommer til at møde ukendte sider af dig selv, som vil få afgørende betydning for dit liv og din selvoplevelse.

Uddannelsen er delt op i et 1-årigt Grundkursus og en 3-årig Overbygning. Det 1-årige afsluttede Grundkursus i Vedfelt-metoden er for enhver, der søger personlig udvikling og professionel kompetenceudvikling i arbejde med mennesker. Med det afsluttede 1-årlige Grundkursus kan man søge optagelse på terapeutuddannelsens 3-årige Overbygning. På normeret tid tager hele uddannelsen 4 år. Du vil kunne have studieklienter fra det første år på overbygningen.

Uddannelsen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening og du har mulighed for at bliver optaget i Psykoterapeutforeningen med uddannelsen fra Vedfelt Instituttet.

Vores menneskesyn

Vi ønsker at fremme personlig udvikling og modenhed hos mennesker, der vil arbejde med sig selv og deres relationer. Vi vil inspirere og kvalificere fagligheden hos mennesker, der arbejder med andre mennesker. I forlængelse af dette tilbyder vi en psykoterapeutisk uddannelse.

Vi opfatter mennesket som et grundlæggende socialt individ, hos hvem medmenneskelighed og kærlige egenskaber kan bringes i harmoni med personlighedens velbefindende, egeninteresse og sundhed. Dette menneskesyn underbygger vi med psykoterapiforskning, empati- og altruismeforskning og moderne spædbarnsforskning, som ifølge vores opfattelse bekræfter, at mennesket fra fødslen er et selvregulerende og relationelt væsen. Dette danner baggrund for vores faglige etik og en demokratisk undervisning efter moderne pædagogiske principper med engagerede og ansvarlige kursister.

Vi ser den enkelte som et kreativt væsen med skjulte, ubevidste ressourcer, der kan opdyrkes og dermed løfte personen op over tilsyneladende uløselige problemer. Vi arbejder med forskningsbaserede sammenhænge mellem krop, psyke og spiritualitet.

Fysiske faciliteter

Undervisning afholdes i skønne omgivelser dels på Vedfelt Instituttet i Gadevang, Hillerød og dels i Adelgade 58, 1304 København K. Der er gode offentlige transportmuligheder.

Vedfelt Instituttet, Gribskovvænget 29, Gadevang, 3400 Hillerød, har kontor, administrativ enhed og plads til kurser. Her holdes alle lærermøder, kursusrådsmøder og kvalitetssikringsseminarer for lærere.

OPTAGELSE

UDDANNELSESFORM

Uddannelsen er normeret til 4 år som er delt op i en 1-årig grundtræning og en 3-årig overbygning.

Den 1-årige grundtræning

Vedfelt Instituttets 1-årige grundtræning kan søges af enhver, der søger et afsluttet kursus i personlig udvikling og/eller professionel kompetenceudvikling.

Den 1-årige grundtræning i Vedfelt-metoden er desuden forudsætning for at søge psykoterapeutuddannelsens 3-årige overbygning.

Optagelse på psykoterapeut-uddannelsens 3.årige overbygning

Forudsætning for at søge ind på uddannelsens 3. årige overbygning er 50 timers gennemført individuel egenterapi eller 80 timer i gruppe eller en kombination heraf. Dette skal være gennemført med en terapeut, som Vedfelt Instituttet kan anerkende. (Fx medlem af Psykoterapeutforeningens, psykolog med speciale i psykoterapi el. lignende)

Kvote 1:Psykologisk-pædagogisk uddannelse

Normen for optagelse på den 3.årige overbygning er en relevant lang eller mellemlang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter som fx psykolog, læge, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut eller pædagog.

Kvote 2: Anden videregående
uddannelse / dispensation fra hovednormen

Ansøgere med uddannelse på minimum professionsbachelor, der ikke er af psykologiske, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakterkan dog optages efter en konkret vurdering. Ansøgerne skal kunne dokumentere, at de har en vis viden om psykologiske og terapeutiske teorier og principper. Dokumentation kan fx ske ved beskrivelse af ansøgernes erhvervsarbejde o.l., ved kursusbeviser for gennemførelse af relevante kurser mv.

Kvote 3: Ansøgere med anden
uddannelsesniveau/dispensation fra hovednormen

Disse ansøgeres uddannelse skal være suppleret med kurser fra højere læreanstalter eller lignende, indenfor psykologi, ledelse, personlig udvikling, terapi og supervision. (120 timer ved et sammenhængende forløb, 150 timer såfremt, der er tale om opsplittede forløb)

Kvote 2+3: Ansøger der optages på dispensation skal have minimum 3 års relevant erhvervserfaring. Ansøgere optages på uddannelsen efter en konkret vurdering der gives ud fra en helhedsbetragtning, hvor også uddannelsesniveau, alder, modenhed, motivations og erhvervserfaring klarlægges og vurderes.

MERIT

Der kan gives merit for anden relevant erhvervserfaring, hvilket omfatter minimum 3 års erfaringer med arbejde af medmenneskelig karakter fx:

Erhvervserfaring kan opnås ved frivilligt, ulønnet arbejde, der svarer til mindst 3 års fuldtidsbeskæftigelse. Skriftligt dokumentation for ansøgernes opfyldelse af optagelseskriterier, fx eksamensbeviser, kursusbeviser, ansættelseskontrakter, anbefalinger, mv.

Ansøgning til optagelse til den 1-årig grundtræning:

Optagelse på grundtræningen sker ved at maile kort motiveret ansøgning og CV.

Ansøgning til optagelse på den 3-årig overbygning:

Optagelse på Vedfelt Instituttets 3-årige overbygning kan ske efter minimum 1 års grundtræning svarende til 136 timer. (80 timer procesgruppe + erfaring med individuel eller terapi i gruppe 50/80 timer)

Ansøgeren skal kunne dokumentere, at hun/han lever op til kriterierne i kvote 1, 2 eller 3.

Ansøgningen

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly