HISTORIE, ORGANISATION OG LEDELSE

Tilbage i 1986 indledte Ole og Lene Vedfelt et samarbejde omkring grupper for personlig udvikling og træningsgrupper for professionelle. Ole var på dette tidspunkt internationalt certificeret jungiansk analytiker, kendt for bogen ”Det kvindelige i manden” og aktiv som underviser og organisator på Jung Instituttet København. Han havde afsluttet en gestalt/kunstterapeut uddannelse og var i gang med en psykodrama uddannelse. Lene arbejdede med kriserådgivning, strukturel familieterapi, psykodrama, helhedsterapi og bioenergi. Hun var endvidere pionér med hensyn til ressourceorienteret pædagogik. Begge var i intensiv meditationstræning hos meditationslærer Bob Moore, og begge var optaget af muligheden for integration af forskellige metoder.

BAGGRUND

Et vigtigt skridt i udviklingen af den integrerende teori og metode var Oles internationalt anerkendte bog ”Drømmenes dimensioner”, som påviser, at det er muligt at integrere de førende terapeutiske skolers erfaringer i en samlet forståelse. Bogen blev et internationalt standardværk og er optaget i internationale videnskabelige databaser. Ole og Lene har til stadighed videreuddannet sig med henblik på at udvide den integrerede metode, og med bogen ”Bevidsthed”, fremlagde Ole en overordnet teoriramme og empirisk begrundelse for en kybernetisk psykologi. Heri udvides bevidsthedsbegrebet i forhold til traditionel vestlig tænkning, og de klassiske psykodynamiske begreber som modstand og forsvar omdefineres og beskrives som hensigtsmæssig informationsregulering i komplekse åbne systemer. Disse grundprincipper er videreudviklet i bøgerne ”Ubevidst intelligens” og ”Manden og hans indre kvinder”, i talrige videnskabelige artikler samt i antologi- og leksikonbidrag. Med støtte fra psykolog Lars Tolsgaard, der var leder af en psykologisk pædagogisk rådgivning og initiativtager til et universitetsstøttet ressourceorienteret psykologisk pædagogisk projekt, oprettedes en Jyllands-afdeling, som har været aktiv siden 1989. I forbindelse med kurser i kybernetisk psykoterapi med Ole Vedfelt har mange psykologer fået specialistgodkendelse af Dansk Psykologforening.

NUTID

I 1995 stiftedes Vedfelt Instituttet for Integreret Psykoterapi og Kybernetisk Psykologi. Den psykoterapeutiske uddannelse blev i 1998 struktureret, så den blev godkendt af Psykoterapeutforeningen. Uddannelsen fik under denne struktur fik sit først hold kandidater i 2004. Torben Hansen er i dag leder af Vedfelt Instituttets uddannelse. På nuværende tidspunkt er det 7. og 8. hold under uddannelse. På instituttet er der en fast tilknyttet gruppe af højt kvalificerede lærere. Lene Vedfelt, Ole Vedfelt, Torben Hansen og Henriette Løvdal er centralt placeret i teori, gruppesupervision og praksislæring. Henrik Hass er ansvarlig for opgavevejledning. Anders Vogt og Anne Maj Nielsen varetager den individuelle supervision af de studerendes arbejde med studieklienter. Desuden bidrager en række højt kvalificerede fagspecifikke undervisere. Lærergruppen er desuden meget aktiv med hensyn til forskning, publikation, videreuddannelse og metodeudvikling.

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly